Reklama
Reklama

Archív článkov

Prvého mája nadobudol účinnosť zákon o elektronickom podpise. Keby sme hľadali symboliku medzi Sviatkom práce a touto legislatívnou normou, určite by sme ju našli. Jej prijatím sa na Slovensku otvorila cesta k novým investíciám do elektronického obchodu (e-business) a významne pomôže rozvoju tvoriacej sa digitálnej ekonomiky.

Ako prvá banka u nás začala...

Na Slovensku je informatizácia spoločnosti doteraz skôr Popoluškou a svoje miesto v agende politických strán si nachádzala pomaly. Svedčí o tom aj to, že vo väčšine dlhodobo porovnávaných kritérií (prístup občanov k širokopásmovému internetu, elektronické služby verejnej správy) patríme na posledné miesta rebríčkov členských štátov Európskej únie. Predchádzajúca vláda...

V júli tohto roku Európsky parlament (EP) odmietol návrh direktívy o patentovateľnosti vynálezov uplatňovaných v počítačoch (CII Directive, často nazývanou nepresne aj o „softvérových patentoch“). Tento krok EP znamenal koniec celého legislatívneho postupu vo vzťahu k smernici. Čo však bude nasle-dovať ďalej? Mnohé indície jasne naznačujú, že nejaké riešenie je potrebné....

Po akých diaľniciach chceme ísť? Po informačných, alebo asfaltových? Naša republika má schválených veľa rôznych stratégií a plánov. Napríklad Stratégiu informatizácie spoločnosti, Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja či Národný rozvojový plán. Pripravuje sa chválenie ďalších dvoch – Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, s podtitulom...

Milan Ištván, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Narodil sa v Krupine roku 1975. Písal do regionálnych novín, bol predsedom Študentskej rady a stál pri zrode Mladej demokratickej ľavice. Neskôr bol v poradí druhým prezidentom MDĽ. Po ukončení štúdia žurnalistiky na Fi FUK v Bratislave v roku 1998 bol zvolený za poslanca NR SR za SDĽ. Bol...

Ak bude na Slovensku taký nezáujem o informatizáciu verejnej správy ako doteraz, reálne hrozí, že nedokážeme vyčerpať všetky prostriedky určené na budovanie lokálnej info-infraštruktúry z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Len v roku 2004 ide o 90 miliónov korún. Presne do 15. októbra 2003 musí vláda Slovenskej republiky na základe zákona o štátnom rozpočte predložiť návrh...

Pojem elektronická vláda alebo eGovernment je častou témou prezentácií na rôznych odborných konferenciách, ale v slovníku našich politikov sa objavuje výnimočne. Nemyslím len politikov centrálnej vlády a parlamentu, ale aj regionálnych a miestnych samospráv. Na nasledujúcich riadkoch prinášam niekoľko zamyslení o budovaní eGovernmentu na Slovensku na všetkých jeho úrovniach....

Po troch rokoch práce sa v novembri dostal do Národnej rady vládny návrh zákona o vysokých školách. Prešiel rozsiahlou diskusiou v akademickej obci, vláde i gestorskom výbore parlamentu. Napriek tomu už vo výboroch počas druhého čítania poslanci predložili stovky pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Najväčším rozporom pre akademickú obec sa stala právna subjektivita. Otázka...

V slovenskom parlamente je všetko možné. V septembri tak NR SR prerokuje v prvom čítaní dva návrhy zákona o elektronickom podpise - poslanecký a vládny. Obidva bez vykonávacích predpisov, ktoré existujú iba v tézach. Avšak spoločnosti, ktoré sa zaoberajú elektronickým obchodom, čakajú na tento zákon veľmi netrpezlivo.

Táto netrpezlivosť sa prejavila aj...

O tom, akí sú a čo robia politici v súkromí, dnes hovoríme s najmladším poslancom NR SR MILANOM IŠTVÁNOM. Na stretnutie prišiel v elegantnom obleku, nechýbala ani vkusná kravata, tú nám ochotne nechal...

Oblek nie je práve tým, v čom sa mladí ľudia cítia najlepšie. Vy ho v súvislosti s pôsobením v parlamente nosíte veľmi často. Neprekáža vám?

...

Strana demokratickej ľavice sa v predvečer svojho šiesteho zjazdu varí vo vlastnej šťave. Pritom sama si spôsobila situáciu, keď sa prvý raz vo svojej histórii ocitla na prahu nezvoliteľnosti do parlamentu. Nik z jej lídrov sa dlhodobo neukazuje v prvej desiatke populárnych politikov, odchádzajú od nej odborníci, má intelektuálne najslabší poslanecký zbor, rapídne sa znížila...

Na stránkach SLOVA sa už viackrát písalo o nevýhodných nájomných zmluvách, ktoré počas predchádzajúcej vlády uzatvorilo vtedajšie vedenie Fondu detí a mládeže.

Pretože zákon doteraz neupravoval osobitné ustanovenia o hospodárení s takýmto majetkom štátu, skupina mladých poslancov Národnej rady (Jirko Malchárek, Braňo Orava, Peter Muránsky, Ľudovít...

Na druhej základnej škole v Krupine sme mali dve veľké chodby. Na tej hornej bývali z času na čas rozličné besedy. Každý rok bola jednou z nich beseda s partizánmi. Dodnes mi na ne utkvela v hlave spomienka. Niektorí účastníci Povstania boli starými rodičmi mojich spolužiakov, a to dávalo celému podujatiu neopakovateľnú atmosféru. Vnuci partizánov boli vtedy akýmisi kráľmi v...

Milan Ištván

Narodil sa 22. júna 1975 v Krupine, kde absolvoval aj gymnázium. V roku 1993 začal študovať na Filozofickej fakulte UK v Bratislave žurnalistiku so zameraním na audiovizuálne médiá a zúčastnil sa výmennej deväťmesačnej novinárskej stáže vo Francúzsku. Dva roky pôsobil ako hovorca Republikovej rady SDĽ a súčasne ako prezident Mladej...

V múdrych knihách sa píše, že deti a mládež sú integrálnou súčasťou našej spoločnosti. Na nich vraj obzvlášť leží úloha súčasného a najmä budúceho rozvoja celej spoločnosti pri zachovaní všetkých pozitívnych hodnôt, ku ktorým sme dospeli. Preto je záujmom a cieľom štátu vytvoriť náležité podmienky pre deti a mládež, aby boli postupne schopní prevziať plnú zodpovednosť v tejto...

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 12. septembra 1995 zákon o civilnej službe. Proti jeho prijatiu organizovali mnohé občianske združenia protestné demonštrácie, no márne. Tak sa stalo, že na európske pomery máme najdlhšiu civilnú službu trvajúcu 24 mesiacov, jej výkon je obmedzený na zamestnávateľské organizácie štátu a obcí, prípadne na zariadenia Armády SR a...