Reklama
Reklama

Archív článkov

Som naozaj rád, že som mal možnosť vidieť aspoň na pár dní svetovú výstavu EXPO v Dubaji. Treba povedať, že organizátori postavili latku veľmi vysoko; vôbec nezávidím tým budúcim. Ak by som to mal povedať v športovej terminológii, napríklad skok do výšky mužov, tak latka je najmenej vo výške 250 centimetrov. Mnohé krajiny sa snažili prezentovať na mimoriadne vysokej...

Tretina z  vyše tisícky mladých ľudí oslovených na základe reprezentačnej vzorky vo veku 15 až 20 rokov, medzi ktorými neboli iba študenti stredných a  vysokých škôl, ale aj žiaci na učňovkách či nezamestnaní, nevedela uviesť ani jednu významnú osobnosť Povstania.

„Čím si to vysvetľujete?“ spýtali sme sa generálneho riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici,...

Fotografia z priebehu Mníchovských rokovaní – zľava Neville Chamberlain za Veľkú Britániu, Édouard Daladier, zástupca Francúzska, Adolf Hitler za nacistické Nemecko a Benito Mussolini za fašistické Taliansko.
Zdroj: Bundesarchiv, Bild 183-R69173 / CC-BY-SA / CC

„Chudák bláznivý!“ povedal na adresu náčelníka generálneho štábu armády ČSR...

Téma vojnového Slovenského štátu aj po šesťdesiatich rokoch polarizuje spoločnosť. Dokazuje to pozornosť médií aj defilé piatich stoviek príslušníkov neofašistického hnutia pri príležitosti nedávneho výročia jeho založenia. Zdá sa, že Slováci na Slovenský štát nezabúdajú. Politológ Eduard Chmelár a riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev však na diskusii Klubu...

V súvislosti s voľbami ako jeden z hlavných motívov rezonuje v programoch politických strán zníženie nákladov na štátnu správu. Najjednoduchším spôsobom sa pritom zdá prepustenie „nadbytočných“ úradníkov a redukcia úradov.

Neprekvapuje ma, že niektoré strany uvažujú aj o likvidácii ministerstva kultúry (MK). Veď načo je sotva desaťročnej republike taký...

Stalingradská bitka trvala vyše dvesto dní. Priniesla zásadný obrat druhej svetovej vojny. Zničenie nepriateľských vojsk na Volge neprinieslo pre demokratickú verejnosť celej Európy nový prvok iba z vojenského, ale aj zo psychologického hľadiska. Dôležitý bol však najmä pre ľud Sovietskeho zväzu, ktorý dovtedy utrpel zdrvujúce porážky. V nacistickej ríši viali začiatkom...

Nad slovenským historickým nebom sa zatiahla obloha. Potichu, tak ako žil a tvoril, odišiel na Olymp historik Ľubomír Lipták. Bol to historik s veľkým H. Najťažšie na tej vete bolo napísať bol. Nie je medzi nami, ale zostala tu po ňom nezmazateľná ryha v slovenskej historickej spisbe. Možno som začal trochu pateticky, ale nemohol som inak. V čase mojich vysokoškolských štúdií...

„Chudák bláznivý!“ povedal na adresu náčelníka generálneho štábu armády ČSR Joseph Goebels, keď sa dozvedel o jeho výroku, že československé opevnenia pomôžu spojencom získať čas, aby mohli zakročiť. Už začiatkom roku 1938 bolo nacistickému veľmajstrovi propagandy jasné, že spojenci Československa nechcú vojensky v jeho prospech zasiahnuť. Hitlerovi to bolo tiež všetko jasné a...

V čase, keď si ofukujeme staré rany, ktoré sme si tak neprezieravo spôsobili, a keď si spôsobujeme rany nové, aby tí po nás mali čo ofukovať v budúcnosti, pripomíname si 50. výročie tragickej smrti muža, ktorý veľa vykonal a veľa by bol vykonal. Osud k schopným v našej zemepisnej šírke však nikdy nebol milosrdný. Vladimír Clementis „bol veľký človek, nesmierne vzdelaný,...

,,Sobieski“ sa neuveriteľne lenivo vliekol. V Ostrave mal trištvrtehodinové meškanie a bolo jasné, že do cieľovej stanice prídem s poriadnou časovou sekerou. Utešoval som sa, že všetko má svoje výhody. Rýchlik sa hadil koľajnicami tak pomaly, že dával dostatok príležitostí na kontakt s krajinou. Na poľskej strane podchvíľou čosi opravovali a miestami sa dalo z vlaku hádam aj...

Z poverenia predsedu slovenskej vlády Vojtecha Tuku rokoval koncom mája 1941 predseda Ústredného hospodárskeho úradu Augustín Morávek s nacistickými poradcami D. Wislicénym a E. Gebertom o možnosti vyviezť aspoň časť slovenských Židov zo Slovenska do Generálneho Gubernátu (časť obsadeného Poľska). Ponuka slovenskej strany, aj keď v podstate neoficiálna, nemeckým poradcom hrala...

Naše vedomosti o slovenskom vysťahovalectve a živote našich krajanov v rozličných častiach sveta sa zväčša obmedzujú na všeobecné vedomosti. Podrobnosti o tom, kde slovenské komunity žijú, ktoré významné osobnosti museli alebo chceli žiť v zahraničí, či akú činnosť vyvíjajú ich spolky, však chýbali.

Úmyselne hovoríme v minulom čase, pretože Sprievodca...

 

O obludných nacistických pokusoch na ľuďoch som sa dozvedel ešte ako študent. Informácie o týchto experimentoch v koncentračných táboroch vo mne zanechali silný dojem, ktorý bol jednou z príčin môjho neskoršieho hlbšieho záujmu o samotný fenomén nacizmu a jeho praktík.

Vtedy, ešte len na prahu dospelosti, som však netušil, aký...

Slovenské národné povstanie je vari najsledovanejším obdobím novodobých slovenských dejín. Mohlo by sa zdať, že už nie je o čom písať a nie je nad čím sa zamýšľať. Opak je však pravdou. Táto dejinná udalosť sa v mnohých neskorších historických obdobiach stala sú- časťou politického zápasu.

Po roku 1989 sa začali systematicky objavovať príspevky...

Už vyše desať rokov neexistuje v múzeu zriadenom v bývalom koncentračnom tábore Osvienčim slovenská expozícia. Expozícia bývalého Česko-Slovenska zanikla a v objekte číslo 16, kde bola umiestnená, sa následne nevytvorili nové samostatné expozície novovzniknutých republík.

Až v priebehu minulého roka došlo na základe rokovaní ministerstiev kultúry k...

V Brezne otvorili Dni židovskej kultúry. Mohlo by sa zdať, že je to paradoxné v meste, kde sa k židovstvu v súčasnosti nikto nehlási. Mňa však táto iniciatíva Brezňancov hreje. Je dôkazom ich tolerancie k ľuďom iného náboženstva, iných názorov na svet, s iným rozložením pigmentu, jednoducho k iným. Takýmto dôkazom je aj starý cintorín v meste, kde miesto svojho odpočinku našli...

Nedávno sa aj v našej tlači objavila zdanlivo senzačná informácia, že bývalý námestník Adolfa Hitlera, Rudolf Hess - posledný väzeň spandauskej väznice, kde si svoje tresty odsedeli najvyšší nacistickí pohlavári odsúdení v roku 1946 v Norimberku - bol vlastne jeho dvojníkom.

Skutočný Rudolf Hess mal podľa týchto informácií zahynúť niekedy v roku 1942 pri...

Už pri zhromažďovaní materiálov pre tento článok sme natrafili na množstvo protirečení. Slovenský biografický slovník vo svojom druhom zväzku má o tomto politikovi pomerne rozsiahle heslo, ktoré jeho meno uvádza v slovenskom prepise ako Ján Esterházi.

V každom prípade je nesporné, že János Esterházy bol významným politikom medzivojnového a vojnového...

Mnoho významných ľudí si za svojho života písalo denník. Našťastie pre slovenskú históriu patril medzi nich aj Rudolf Viest, ktorý ako jeden z nemnohých našich dôstojníkov urobil kariéru už v predvojnovej Československej republike.

Generálska hodnosť ho predurčovala k úspešnej kariére aj v radoch Slovenskej armády po vynútenom rozpade predmníchovskej...

Snem Matice slovenskej v Žiari nad Hronom vyhlásil, že táto inštitúcia sa dostala do stavu ohrozenia. Čo to vlastne znamená? Súčasné vedenie Matice sa cíti byť ohrozené súčasnou vládou Slovenskej republiky. Podľa časti delegátov snemu je jasné, že táto vláda zapredala Slovensko a jednou z jej prvoradých úloh je likvidácia Matice slovenskej, ktorá je jediným obrancom slovenských...

Sedemnásteho novembra 1989 vyšli do pražských ulíc vysokoškoláci. Na Národní tříde im zablokovali ďalšiu trasu pochodu policajné jednotky. Pokojný študentský protest proti režimu sa rýchlo zmenil, keď polícia použila proti študentom neúmerné násilie.

Najskôr o policajnom zásahu informovali zahraničné agentúry, neskôr aj domáce mediálne prostriedky. Akcia...

Historické udalosti sú často hodnotené subjektívne. Pred rokom 1989 sme si každoročne pripomínali boje Sovietskej armády a 1. československého armádneho zboru o Dukelský priesmyk. V dejinách 2. svetovej vojny to bola možno epizódna bitka, ale z hľadiska oslobodzovania českého a slovenského územia od nacistickej okupácie bola mimoriadne dôležitá

Jej...

Situácia na frontoch 2. svetovej vojny sa v lete 1944 pre nacistické Nemecko veľmi komplikovala. Západní spojenci konečne otvorili dlho očakávaný druhý front, sovietska ofenzíva priblížila frontovú líniu k bývalým hraniciam Československa. Ešte donedávna verní Hitlerovi spojenci začali spriadať plány na pokiaľ možno bezbolestný prechod k víťaziacim mocnostiam.

...

SNP nepochybne bolo zásadným politickým zlomom. Preto neprekvapuje jeho polarizované hodnotenie, pohybujúce sa od najčernejšieho dňa až po najvýznamnejšiu udalosť novodobých slovenských dejín. Je samozrejmé, že bolo čiernym dňom histórie pre arizátorov, gardistov, kolaborantov s nacizmom a popredných predstaviteľov ľudáckeho režimu. Takáto charakteristika SNP z ich strany je...