Reklama
Refundo.sk
Reklama

Archív článkov

V osemdesiatych rokoch sa začal prejavovať v občianskom hnutí zaujímavý fenomén. Ako rástol vplyv nových sociálnych hnutí, tak klesal vplyv klasických sociálnych hnutí. U niektorých šlo len o prechodný výkyv z normálu, u iných o dlhodobý trend, ktorý badať dodnes. Najlepším príkladom takéhoto klasického hnutia sú odbory. Ich členská základňa a celkový vplyv na zamestnancov...

Na prvý pohľad sa môže zdať, že tvrdohlavosť, s akou SDĽ pretláča Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia, je chladnokrvne vykalkulovaným a účelovým predvolebným ťahom upadajúcej strany zúfalo bojujúcej o prežitie. Ak však odhodíme predsudky a hlbšie sa ponoríme do problému, zistíme, že tu nejde len o formálne schválenie nejakého dokumentu, ale o posledné dejstvo boja o...

Divoké šesťdesiate Spočiatku sa zdalo, že aktivity sociálnych hnutí v šesťdesiatych rokoch sa v ničom nebudú odlišovať od tých predošlých. Napokon, Spojené štáty zažili hnutie za občianske práva už v päťdesiatych rokoch a v tom istom čase po západoeurópskych mestách pomerne často pochodovali mieroví aktivisti. A netreba zabúdať ani na to, že feminizmus sa rozvíjal už v 19....

Izraelsko-palestínsky konflikt nadobudol rozmer totálnej a finálnej konfrontácie, ktorá sa už takmer nedá zastaviť. Obe strany chápu, že tu ide o všetko. A obe sa tak aj správajú. Ten, kto v tejto otvorenej vojne riskuje najviac, však nie je palestínsky národ, ale sám Izrael. Súčasná izraelská politika paradoxne prispieva k zničeniu vlastného štátu. Ktovie, či sa v Tel Avive...

Žijeme v kľúčovej epoche dejín, ktorá čiastočne pripomína hodnotové kvasenie pred Veľkou francúzskou revolúciou. Civilizačný projekt, ktorý založilo v 18. storočí osvietenstvo, sa vyčerpáva a nezadržateľne odumiera v bolestiach svojich nezamýšľaných dôsledkov. Neoliberálna dogma, ktorá napriek svojim zjavným praktickým zlyhaniam ovláda takmer celý svet, dramatickým spôsobom...

Týždenník SLOVO v čísle 29/2002 umožnil niekoľkým autorom (Ivan Štefunko – Voňavé tabu, Peter Škriepka – Diskusia sa nekončí, Radovan Geist – Rozhoduje sa inde) na jednej novinovej strane prezentovať názory týkajúce sa drogovej problematiky. Hoci články volajú po diskusii, ktorá predpokladá rôznorodosť názorov, opačné postoje tu absentovali, čím sa úroveň celého...

Termín použitý v titulku pochádza od jedného z najznámejších súčasných českých filozofov profesora Václava Bělohradského, ktorý takto výstižne pomenoval ohlupujúcu, manipulujúcu a skľučujúco zväzujúcu realitu rozširujúcu sa do všetkých oblastí nášho spoločenského života. V čase, keď takmer celá informačne dezorientovaná verejnosť uverila propagandistickej floskuli, že bez...

Vládna koalícia žiarila pri podpise zmluvy o predaji 49 percent akcií Západoslovenskej energetiky (ZSE) nemeckému koncernu E.ON Energie ťažko potláčaným šťastím. Nečudo, 330 miliónov eur pre štátny rozpočet znamená, že táto vláda do konca volebného obdobia prežije. Čo však bude s našou krajinou a jej sociálnou stabilitou, to zrejme nezaujímalo ani ľavicových ministrov. Keď sa...

Keď som nedávno čítal čarovnú knižku marockého spisovateľa Tahara Ben Jellouna Deťom o rasizme, uvedomil som si, aký obrovský rozsah a hĺbku má tento spoločenský neduh. Ak chceme dostať toto rozmáhajúce sa zlo aspoň pod kontrolu, musíme pochopiť, že nebojujeme proti názorom nejakej okrajovej skupinky, ale väčšiny obyvateľstva, a neraz aj proti vlastným vžitým názorom. Veď...

Keď hrá mužstvo rozhodujúci zápas o udržanie sa v A-kategórii majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, všetky svoje sily podriadi maximálne premyslenej taktike. Kto do týchto predstáv nezapadá, musí sa podriadiť spoločnému cieľu tímu a sledovať celý duel na lavičke. Zdá sa, že v politike je to naopak: namiesto strategického uvažovania rozhodujú intrigy. V prípade ľavičiarov...

Svet, ktorý žil v predstavách, že obrovské masové protesty pracujúcich patria minulosti, sa 16. apríla prebudil opäť do reality. Najväčší generálny štrajk za posledné štvrťstoročie ochromil celé Taliansko. Bol to mimoriadny deň, ktorý mal čo povedať nielen tejto krajine. Státisícové demonštrácie v Ríme, Florencii, Miláne, Bologni a Janove pripomínali revolučnú náladu, ktorú...

Vytvorenie Medzinárodného trestného súdu (MTS), ktorý sa po ratifikácii 66 štátmi stal minulý týždeň realitou, je historickým medzníkom vo vývine medzinárodných inštitúcií, ktorý zavádza do svetového poriadku prevratné zmeny. Ich dosah si budeme môcť v plnej miere uvedomiť až po 1. júli 2002, keď začne MTS oficiálne fungovať. Tento novovytvorený orgán sa od Medzinárodného...

Definitívnym rozpadom SDĽ sa uzatvára jedna historická kapitola, ktorá charakterizovala takmer trinásť rokov vývoja ľavicovej politickej scény na Slovensku. Tragédiou je, že žiaden z aktérov prebiehajúceho zápasu o jej ďalšiu podobu nepochopil, že v súčasnosti už nie je dôležité, čo sa odohráva vo vnútri SDĽ alebo vo formujúcej sa SDA. Všetko zaujímavé sa na ľavej strane...

Pred päťdesiatimi piatimi rokmi sa na Slovensku odohrala tragédia, ktorá dramaticky poznamenala život v južnej časti nášho štátu na dlhé desaťročia. Možno práve teraz márne lovíte v pamäti a pokúšate sa oživiť svoje vedomosti z dejepisu. Ak sa vám to nedarí, neznamená to, že ste v škole nedávali pozor. V škole vás o tom totiž neučili. Južné Slovensko zažilo krátko po druhej...

Od konca šesťdesiatych rokov existujú v spoločnosti permanentné tlaky na zmenu. Revolta voči byrokracii, autokracii a systému kontroly pozvoľna prerástla do sformovania principiálneho politického štýlu, ktorý energicky presadzovali nové sociálne hnutia. Tie vniesli do politiky také témy ako požiadavka väčšej autonómie, spontánnosti, mobility, ničím nespútanej kreativity. Boli...

"Ak sa nejaké náboženstvo priblížilo k ideálu rovnosti, tak je to islam, islam a opäť len islam," povedal na margo najdiskutovanejšej viery v súčasnosti náboženský mysliteľ, filozof a politik Svámí Vivékánanda, ktorý spolu s Mahátmom Gándhím a Džáváharlálom Néhrúom tvorí najvplyvnejšiu trojicu moderných indických dejín. Český filozof Egon Bondy bol islamským zmyslom...

Socializmus ako filozofia rovnosti má svoje hlboké náboženské korene. Túžba po sociálne spravodlivej spoločnosti sa stala súčasťou nielen kresťanstva, ale aj iných svetových vierovyznaní a z etického hľadiska je nespochybniteľná. Vedomie tejto súvislosti a zohľadnenie mravného rozmeru socialistického hnutia mohlo zabrániť mnohým deformáciám, ktoré sa vyskytli počas...

Medzinárodná organizácia práce v poslednom čase vystupňovala svoje úsilie, aby upozornila, že problém nezamestnanosti už dávno nadobudol globálny charakter a vzhľadom na prehlbujúci sa proces globalizácie je jeho riešenie mimo možností populisticky vystupujúcich národných vlád. Politici sa tvária, akoby mali tieto sily úplne pod kontrolou, kým v...

S pocitom veľkého šťastia a zadosťučinenia som prijal správu, že Nobelovu cenu za mier roku 2001 dostane Organizácia Spojených národov. Jej udelenie je v týchto časoch nielen potvrdením viery v ideály OSN, ale aj (a možno predovšetkým) jasným politickým posolstvom, aké mechanizmy by mal mierumilovný svet pri riešení konfliktov používať a akú dôležitosť pripisuje práve svetovej...

 

Súčasná mediálna propaganda degradujúca rôznorodosť demokracie na konsenzus elity je taká ohlušujúca, že človeka s nezávislým myslením stavia chtiac-nechtiac do pozície disidenta. Existujú posvätné témy, o ktorých sa v "slušnej" spoločnosti nepatrí polemizovať. Jednou z nich je rozširovanie Severoatlantickej aliancie. Vojensko-politické kruhy...

Som nesmierne rád, že ministerka Brigita Schmögnerová patrí medzi tú vzácnu hŕstku politikov, ktorí hlbšie uvažujú o budúcnosti ľavice a s ktorou sa dá zmysluplne polemizovať. Jej rozsiahly príspevok na túto tému po dlhých neplodných a zväčša osobných hádkach konečne umožňuje vymedziť ideové hranice a určiť, o čo v dnešnom spore o smerovanie ľavicovej politiky ide...

 

Svet sa zbláznil. Jedenásteho septembra 2001 sme upadli do celosvetovej agónie, ktorá nepozná voči teroru inú alternatívu ako pomstu.

Akoby tých hrôz a zabíjania nebolo dosť: 71 percent Američanov požaduje tvrdú vojenskú odvetu za newyorský masaker "bez ohľadu na civilné obete" a ľudia, ktorí v nedeľu práve vyšli z kostola v Los...

Priekopnícky zákon o odpadoch je ohrozený. To, že na jeho zmenu vyvíjajú nátlak priemyselné zväzy, je známe už dávno. Ale to, že si ich argumentáciu osvojí ľavicová poslankyňa, je prinajmenšom zarážajúce. Mária Angelovičová (SDĽ) predložila novelu tejto právnej normy, ktorou chce dosiahnuť zrušenie všeobecného zákazu obalov z PVC od roku 2008. Medzi jej dôvodmi nájdeme obavy z...

Neexistuje vari človek, ktorý by nechcel žiť v mieri. Cenu tejto najvyššej a najposvätnejšej hodnoty ľudstva si však uvedomíme zväčša až vo chvíli, keď je ohrozená. Lenže ak má byť pokojný vývoj stabilný a prirodzený, nezaobíde sa bez cieľavedomého pestovania kultúry mieru.

My sa však namiesto toho celé stáročia pripravujeme na vojnu a všetky spoločenské...

Keď si štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jaroslav Chlebo dovolil poznamenať, že Fidel Castro nie je ani zďaleka komunistom, slovenské médiá zachvátila hystéria. Polovzdelaní publicisti sa aj takto pokúšali zakryť svoju neznalosť kubánskej politiky a jej dejín.

Každý, kto sa doteraz stretol s legendárnym vodcom kubánskej revolúcie, tvrdí,...

Stránky