Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Na tohtoročnom Svetovom sociálnom fóre v brazílskom Porto Alegre sa zúčastnilo 50 tisíc občianskych aktivistov, filozofov, sociológov, politológov, ekonómov. Na paralelnom Svetovom ekonomickom fóre v New Yorku hostiacom politikov, finančníkov a priemyselníkov sotva 3 tisíc osôb. Napriek tomu médiá Porto Alegre dokonale odignorovali. Aj v tom je symbolika sporu, o ktorý v...

Na začiatku bol živelný odpor. Jednoduchý pocit neznesiteľnosti bytia sprevádzaný stupňujúcou sa nezmieriteľnosťou s existujúcim stavom spoločnosti. Zrodil sa revoltujúci človek. Človek, ktorý hovorí NIE. Spartakus ako archetyp buriča považuje za kľúčovú revoltu ako takú. Vzbura je dôsledkom i výsledkom spoločenskej situácie. Sociálne hnutie je však kvalitatívne vyšší stupeň...

Kultúrny radikalizmus šesťdesiatych rokov sa vyčerpal začiatkom osemdesiatych rokov. Jadrom tohto ideového výbuchu bola francúzska recepcia marxizmu (Bourdieu), nietzscheizmu (Foucault), freudizmu (Lacan) a heideggerizmu (Derrida). Vzbura proti administratívno-vojensko-ekonomickému komplexu, ktorý všetko a všetkých definoval podľa svojej logiky a potreby, sa fakticky skončila...

Ochránime vás i proti vašej vôli – taká je odpoveď predstaviteľov Severoatlantickej aliancie dvom tretinám českého národa márne protestujúcim proti zámeru umiestniť na ich území americký radar. Pritom natoidní propagandisti sa v tomto prípade nemôžu oprieť ani o dehonestujúcu výhovorku, že ide o frustrovaných a neinformovaných ľudí. Medzi poprednými aktivistami kampane totiž...

Nemôžem začať inak ako historickou spomienkou. V roku 1938 sa pred naším veľvyslanectvom v Belehrade zhromažďovali tisíce ľudí. Hlásili sa ako dobrovoľníci pripravení bojovať za Československo. V čase, keď našu republiku zrádzali jeden po druhom najbližší západní spojenci, boli Srbi dokázateľne jediným národom ochotným brániť so zbraňou v ruke slobodu Čechov a Slovákov. Po...

Kategória

Autor