Reklama
Refundo.sk
Reklama

Archív článkov

Oskar Krejčí
Narodil sa 13. júla 1948 v Prahe. Po maturite pracoval rok ako baník v Ostrave a rok ako strojník vo Vresovej. V rokoch 1969 až 1974 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Krátko prednášal na svojej materskej fakulte, prevažne ale až do roku 1989 pôsobil na Ústave pre filozofiu a sociológiu ČSAV. Vtedy absolvoval stáž na Filozofickom...