Reklama
Reklama

Archív článkov

Problém Slovenska netkvie len v nekvalitných elitách a nedostatku morálky, ale prehlbuje ho aj tradičná autoritársko-dedinská štruktúra konzervatívnej slovenskej spoločnosti, nedostatočné oceňovanie tvorivosti a iniciatívy a celkový nedostatok celospoločenského diskurzu.

Publicista Gustáv Murín, nepochybne trochu nadsadene, ale predsa len s istou mierou dobrého...

Slovensko jedenásť rokov po páde komunizmu a takmer osem rokov po osamostatnení sústavne čelí problémom, ktoré odrážajú nevyspelosť a egoizmus veľkej časti politických, podnikateľských a vedecko-pedagogických elít. Všetci vieme, aké závažné nedostatky existujú v politike, ekonomike, školstve, či v zdravotníctve.

Úrovňou nezamestnanosti patríme k...

Po druhej svetovej vojne bol asi najvýznamnejší populizmus v Európe zaznamenaný v 80-tych rokoch a to v Grécku. Tamojší jeho variant bol unikátny nielen svojimi črtami, ale aj rýchlosťou, akou sa dostal do centra politického diania. Hnutie PASOK ako politický reprezentant gréckeho populizmu sa dostalo k moci až po siedmich rokoch od svojho založenia, čo bol...

Veľa sa diskutuje o populizme, ale menej sa analyzuje, čo tento termín naozaj označuje. Pokúsime sa analyzovať dva najznámejšie z populistických javov v druhej polovici 20. storočia - v Argentíne a Grécku.

Argentína aj Grécko reprezentujú krajiny, kde populizmus dlho dominoval v domácej politike (minimálne v Grécke bol dokonca prítomný v...

Populizmus bol asi najviac rozšírený, a to nielen geograficky, v Južnej Amerike. V odbornej literatúre nachádzame dokonca tvrdenia, že v Južnej Amerike môžeme celú druhú tretinu tohto storočia považovať za epochu populizmu.

K rozšíreniu populizmu práve v tejto oblasti prispeli pravdepodobne - okrem hĺbky a dĺžky krízy a...

Kategória

Autor