Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Ako sa majú morálne správať médiá, ak sú podľa učebnicovej definície hodnotovo neutrálne a Rada RTVS je len bezmocný apelátor na morálku?

Aj takéto problémy riešila konferencia „Kultúra médií: sú médiá mimo morálky? (Európske skúsenosti s reguláciou médií)“, ktorú usporiadal poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala a poradkyňa predsedu vlády...

„Pan Klaus je náš velitel. Jak sme dřív stáli ve frontě na maso, tak teď stojíme za panem Klausem. Pane Klausi, vzlétněte zase jak ten pták modrý.“ Bývalý premiér, súčasný predseda Poslaneckej snemovne ČR Václav Klaus nedávno oslávil šesťdesiatku. Na poslednom sneme ho opäť zvolili za predsedu Občianskej demokratickej strany (ODS) s deväťdesiatpercentnou podporou delegátov,...

Andrej Školkay, mediálny analytik Médiami sa zaoberá už takmer dvadsať rokov. Žurnalistiku vyštudoval na Slovensku, na študijných a vedeckovýskumných pobytoch bol v Británii, USA, Rakúsku a Maďarsku. Učil na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je členom Tlačovej rady Slovenskej republiky, ktorej úlohou je podporovať a chrániť právo...

Ešte pred dvoma rokmi sa nedalo vstúpiť na severnú časť Cypru inak ako loďou cez Turecko. Dnes sú otvorené aj kontrolné stanovištia v hlavnom meste Cypru, v Nikózii. Ak teda chcete na dovolenke zažiť ešte intenzívnejší pocit, ktorý sme zažívali pri návšteve (východného) Berlína pred rokmi, treba ísť na Cyprus. Prechod z jednej časti mesta do druhej časti je sprevádzaný...

Podľa legendy sa grécka bohyňa lásky Afrodita narodila na Cypre. Dnes na Cypre, keď už nie lásku, tak aspoň prímerie medzi cyperskými Grékmi a Turkami strážia okrem 10 000 členov cyperskej Národnej gardy aj vojaci jednotiek OSN, vrátane slovenského kontingentu. Na severnej strane ostrova stráži bezpečnosť občanov Severocyperskej tureckej republiky približne 35-tisíc vojakov...

V článku Daniela Šmihulu, ktorého intelektuálne kvality a znalosti si vážim, je niekoľko faktických tvrdení alebo interpretácií, ktoré sa mi zdajú nepresné, prípadne predstavujú len jednu z možných interpretácií. Bez nároku na vlastnú neomylnosť sa ich pokúsim rozobrať. Autor píše, že „Centrá technologického a ekonomického rozvoja sa presunuli do USA a Japonska“. V istom...

Teória, že definíciou altruizmu je správanie, pri ktorom „zisky“ príjemcu altruistického správania musia byť vyššie ako straty poskytovateľa altruistického správania, je nezmyselná. Presnejšie naformulované, dá sa ňou „vysvetliť“ akékoľvek amorálne, ale z dlhodobého, prípadne dokonca z krátkodobého hľadiska „racionálne“ správanie. Ale ak aj zostaneme pri biologickej definícii...

Slovenská televízia ohlásila tzv. nový začiatok na prvý január 2004 o 19.30, teda na čas pravidelnej spravodajskej relácie. Aký bol tento nový začiatok? Vyznačoval sa v prvom rade tzv. fanfarónstvom, t. j. neodôvodneným alebo predčasným chvastúnstvom. Druhým hodnotením by bol akýsi pokračujúci kult riaditeľa STV Richarda Rybníčka. Spojenie týchto dvoch čŕt dominovalo v úvodnej...

Marcela Gbúrová, editor: Voľby 1998 v Slovenskej republike (stav - kontexty - perspektívy). Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 174 strán, 1998 Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov a Zora Bútorová, editori: Kto? Prečo? Ako? Slovenské voľby ´98. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 312 strán, 1999 Vladimír Krivý: Čo prezrádzajú volebné výsledky? Parlamentné voľby 1992...

Výzva, uverejnená v Slove č. 39, aby sa čitatelia vyjadrili k názorom „jedného z najväčších Európanov“, ma zaujala ani nie tak témou, ako svojou nadčasovosťou, ktorá však v slovenských podmienkach, preplnených podstatne dôležitejšími spoločenskými a politickými problémami, pôsobí až absurdne. Ale aj niektoré názory Marka Edelmana pôsobia šokujúco. K tomu prispieva aj to, že sú...

Andrej Školkay, mediálny analytik

Ako sa podľa vás dajú riešiť problémy v STV? - V zásade rovnako ako všade inde, vytvorením jasných a záväzných pravidiel a základných ekonomických a legislatívnych podmienok fungovania organizácie, výberom najlepších odborníkov v danej oblasti, ich dostatočnou motiváciou (nemusia to byť vždy len peniaze!), dostatočne...

Vzdelanie je dôležité, ale nech je akokoľvek kvalitné, samotné neprinesie zmenu. Ako napísal ekonóm William Easterly, podmienky na prosperitu vzniknú vtedy, ak sa v celej spoločnosti vytvoria správne podnety, ak všetci majú správnu motiváciu. Easterly upozorňuje, že kvalita vzdelávania bude iná v ekonomike, ktorá povzbudzuje dlhodobé investície, ako v ekonomike, ktorá na to...

Naše vysoké školstvo bude, dúfajme, čoskoro transformované. Veď je najvyšší čas. Jeden z jeho zásadných problémov spočíva v obnove radov vysokoškolských učiteľov. Na základe istej štúdie tvrdíme, že aj jednoznačne akademická diskusia môže mať v slovenských podmienkach priebeh podobný inkvizičným procesom.

Celý systém ústnych obhajob a vlastne i skúšok ako...

Aký je morálny stav slovenskej žurnalistiky na pozadí celkového morálneho stavu spoločnosti? Podľa sociológa médií Holinu existuje rozdiel medzi etikou médií a etikou novinára, pričom rozsah etickej aj právnej zodpovednosti médií je podstatne širší. S týmto tvrdením sa dá súhlasiť.

Potrebujeme morálku slušnej spoločnosti a rovnako vysoko morálne médiá?...

Štúdium ideológií, rovnako ako analýza politických osobností, zostáva akosi na okraji záujmu slovenských a českých politológov. Napriek tomu, že niektorí autori hovoria o rozmachu pravicového populizmu, extrémizmu, prípadne o postfašizme v západnej Európe, alebo o tom, že proti tradičnej konzervatívnej pravici, liberálnym a sociálnodemokratickým silám sa formuje...

Problém Slovenska netkvie len v nekvalitných elitách a nedostatku morálky, ale prehlbuje ho aj tradičná autoritársko-dedinská štruktúra konzervatívnej slovenskej spoločnosti, nedostatočné oceňovanie tvorivosti a iniciatívy a celkový nedostatok celospoločenského diskurzu.

Publicista Gustáv Murín, nepochybne trochu nadsadene, ale predsa len s istou mierou dobrého...

Slovensko jedenásť rokov po páde komunizmu a takmer osem rokov po osamostatnení sústavne čelí problémom, ktoré odrážajú nevyspelosť a egoizmus veľkej časti politických, podnikateľských a vedecko-pedagogických elít. Všetci vieme, aké závažné nedostatky existujú v politike, ekonomike, školstve, či v zdravotníctve.

Úrovňou nezamestnanosti patríme k...

Po druhej svetovej vojne bol asi najvýznamnejší populizmus v Európe zaznamenaný v 80-tych rokoch a to v Grécku. Tamojší jeho variant bol unikátny nielen svojimi črtami, ale aj rýchlosťou, akou sa dostal do centra politického diania. Hnutie PASOK ako politický reprezentant gréckeho populizmu sa dostalo k moci až po siedmich rokoch od svojho založenia, čo bol...

Veľa sa diskutuje o populizme, ale menej sa analyzuje, čo tento termín naozaj označuje. Pokúsime sa analyzovať dva najznámejšie z populistických javov v druhej polovici 20. storočia - v Argentíne a Grécku.

Argentína aj Grécko reprezentujú krajiny, kde populizmus dlho dominoval v domácej politike (minimálne v Grécke bol dokonca prítomný v...

Populizmus bol asi najviac rozšírený, a to nielen geograficky, v Južnej Amerike. V odbornej literatúre nachádzame dokonca tvrdenia, že v Južnej Amerike môžeme celú druhú tretinu tohto storočia považovať za epochu populizmu.

K rozšíreniu populizmu práve v tejto oblasti prispeli pravdepodobne - okrem hĺbky a dĺžky krízy a...