Reklama

Archív článkov

Jozef Majský
Narodil sa 15. júna 1946 v Hlohovci. Po ukončení tunajšej základnej školy pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Strojníckej fakulte SVŠT a Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pred novembrom 1989 pracoval ako obchodný námestník v štátnom podniku Matador Púchov. Neskôr...

Ladislav Krajňák
Narodil sa 13. marca 1963 v Levoči. Po ukončení základnej školy a gymnázia v Spišskej Novej Vsi absolvoval štúdium na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach. V rokoch 1987-1995 pracoval na fakulte ako odborný asistent, neskôr bol obchodným manažérom a v roku 1994 podpredsedom výkonného výboru FNM. Bol a je členom dozorných rád viacerých spoločností, napríklad Slovnaft a.s...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, kde v roku 1970 ukončil strednú všeobecnovzdelávaciu školu a v roku 1975 andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Tam v roku 1978 absoloval aj odbor filozofie. V rokoch 1975-89 pracoval na Ústave marxizmu-leninizmu. V roku 1985 obhájil kandidatúru filozofických vied. Na mimoriadnom zjazde...

Ak vám ktosi položí otázku, aké pozitíva priniesol a neustále prináša civilizačný pokrok, iste nebude ťažké ihneď na ňu odpovedať. Kamkoľvek sa obzrieme, zbadáme množstvo vecí, ktoré tu ešte pred desiatimi či dvoma rokmi neboli. Nemám pritom na mysli len informačné technológie, ktorých vývoj je nepopierateľne najrýchlejší, ale aj veci určené pre bežný život: domáce spotrebiče...

je pracovným nástrojom hosťa nášho vianočného čísla, básnika a textára Kamila Peteraja. Oproti ostatným má však jednu výhodu: používa ho len vtedy, keď má chuť - nie povinnosť - pracovať. Vtedy si naň počká, uvíta ho s otvorenou náručou a usadí. Ako vzácneho hosťa. Hádam mu ešte poopraví kravatu, aby sa už udomácnený návštevník mohol ukázať aj na verejnosti. A samozrejme, váži...

Kamil Peteraj

Narodil sa 18. septembra 1945 v Bratislave. Základnú školu navštevoval v Bratislave, rovnako ako konzervatórium, ktoré v odbore hry na husle ukončil v roku 1964. Štúdium dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU absolvoval v roku 1970, potom začal pracovať ako dramaturg spevohry divadla Nová scéna v Bratislave. V súčasnosti pracuje v reklamnej...

Presne na konci novembra, teda trocha skôr ako v čase, keď zvykneme kupovať vianočného kapra či zháňať stromček, sa v sále Domu kultúry na Vajnorskej ulici rozdávali darčeky. Vraj za to, že všetky deti z detských domovov, pre ktoré sa koncert konal, boli po celý rok dobré.

Či už to tak bolo alebo nie, toľko šťastia pohromade sa vidí zriedka. S výnimkou...

Keď som vystúpila z prímestského autobusu, v pozadí dymili komíny elektrárne Jaslovské Bohunice. Naľavo zelené pole (veď je december, prečo nie?), napravo domy, dedinským rozhlasom sa práve oznamoval predaj vianočného pečiva pred obecným úradom. „Prosím vás, kadiaľ sa dostanem do detského domova?“ oslovila som zozadu pani idúcu kúsok predo mnou. „Idete tam? Aj ja. Poďte so...

Čo typickejšie pre toto obdobie môže bežný smrteľník navštíviť, ak nie vianočné trhy? Poväčšine sú prvým impulzom k tomu, aby sme si vedľa bežných radostí a starostí uvedomili, že sviatky pokoja a mieru prichádzajú - spolu so všetkými klišé o láske a šťastí, ktoré k nim oddávna patria.


Odvážime sa dúfať, že väčšina z nás myslí vypovedané slová...

Po Českej chce šéf Erste Bank Andreas Treichl získať aj Slovenskú sporiteľňu. Tento zámer však môže bankového generála doviesť do nemalých problémov. Celé to totiž pôsobí ako pokus o novodobé usporiadanie starej c. k. monarchie. Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovinsko by mali znova patriť k Rakúsku. Samozrejme, nie v politickom zmysle slova.

...

sú podľa definície menšie územnosprávne jednotky vyznačujúce sa istými, pre ne charakteristickými črtami - napríklad prírodnými či klimatickými podmienkami, históriou alebo architektúrou. Patria do jedného celku, ktorého úroveň závisí práve od ich rozvoja. Dôležitosť ekonomickej situácie v jednotlivých oblastiach, samozrejme, netreba podceňovať, rovnako ani ľudské zdroje,...

Viera Krakovská, podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska

Narodila sa 27. februára 1952 v Brusne. Po ukončení základnej školy navštevovala Strednú priemyselnú školu strojnícku v Brezne, neskôr začala pracovať ako dispečerka v Závodoch výpočtovej techniky v Banskej Bystrici. V roku 1983 nastúpila ako matrikárka na Miestny národný výbor v Brusne,...

Roman Šipoš, štátny tajomník Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Narodil sa 2. apríla 1963 v Spišskej Sobote, dnes súčasť Popradu. V roku 1986 ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, po ňom nastúpil ako majster a neskôr ako stavbyvedúci v Pozemných stavbách Prešov. Na Mestskom úrade v Starej Ľubovni začal...

Štefan Máj, podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne

V najbližšom období sa má rozhodnúť, ktorý zo zahraničných investorov vstúpi do jednej z najväčších bánk na Slovensku, do Slovenskej sporiteľne, a.s. O krátke zhrnutie zmien, ktoré môže priniesť privatizácia, sme požiadali podpredsedu jej predstavenstva a prvého viceprezidenta Štefana Mája....

to vo všeobecnosti nemajú ľahké. Neocitajú sa tak často na výslní ako ich priami nadriadení, a predsa sa na ich hlavy zosypáva nemalé množstvo kritiky a ani podiel ich práce nie je zanedbateľný. Niektorí tieň svojich šéfov prekročia, iní sa k nemu nikdy ani nepriblížia.

Bez toho, aby sme škatuľkovali, či špekulovali nad ich osobnými ambíciami, sme si na rozhovor do...

Sergej Kozlík, poslanec parlamentu za HZDS-ĽS

Narodil sa 27. 7. 1950 v Bratislave. Po ukončení strednej všeobecnovzdelávacej školy začal študovať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1974 pracoval na Slovenskom cenovom úrade, v roku 1988 sa stal vedúcim oddelenia cien priemyslu a zástupcom riaditeľa odboru cien na Ministerstve financií SSR....

Ivan Mikloš

Narodil sa 2. júna 1960 vo Svidníku. Po ukončení strednej školy začal štúdium na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde sa špecializoval na oblasť dlhodobého plánovania a prognózovania. V rokoch 1983-90 pôsobil na VŠE ako odborný asistent, neskôr pracoval na Úrade vlády SR vo funkcii riaditeľa odboru...

Vladimír Cvach, riaditeľ koncepcie odboru bytovej politiky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

Priestor na bývanie je problémom, ktorý sa dotýka nás všetkých. Časy socializmu, keď prideľovanie „králikární“ schvaľovali štátne orgány, sú za nami a otázku strechy nad hlavou riešime vo vlastnej réžii - a azda aj s prislúchajúcou zodpovednosťou. Do...

Približne pred rokom som na tomto mieste písala o hľadaní strateného pokladu, na ktorý akoby ľudia v uponáhľanom čase zabudli. Bola ním radosť z blízkosti tých, ktorých máme radi a uvedomenie si pominuteľnosti každého z nás. Jedným z dôvodov pre napísanie spomínaných riadkov boli časté správy o nešťastiach na cestách, v horách či o takých, ktoré sa stali úmyselne. Iste aj vy...

O privatizácii podnikov SAD sa hovorilo už počas predchádzajúcej vlády, najmä v období, keď na úrad ministra dopravy po Alexandrovi Rezešovi nastúpil Ján Jasovský. Po voľbách v roku 1998 si túto oblasť zobral na starosť vtedajší štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPaT SR) František Kurej a pri svojom odstúpení za jedno z pozitív svojej činnosti...

Minulý utorok naplnili aulu Univerzity Komenského študenti, ktorým nie je ľahostajné, za akých podmienok budú študovať o niekoľko rokov. Svoje pohľady na problém spoplatnenia vysokoškolského štúdia prišli prezentovať podpredseda vlády Ivan Mikloš a minister školstva Milan Ftáčnik.

V úvode sa obaja hostia zhodli, že situáciu vo vysokom školstve treba...

Vladimír Raučina

Narodil sa 1. 12. 1961 v Nových Zámkoch. Vyrastal v Nitre, strednú školu elektrotechnickú ukončil v Bratislave. V štúdiu pokračoval na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, oblasťou jeho záujmu bola technická kybernetika. Popri tomto štúdiu absolvoval v rokoch 1982-84 aj tzv. mimoriadne štúdium základov žurnalistiky na...

na Slovensku dostalo za posledných desať rokov množstvo prívlastkov, najmä nelichotivých. Jedni sa vyhovárajú na to, že táto forma ľudskej činnosti je ešte v plienkach, ďalší zasa rozprávajú o rozmáhajúcej sa korupcii, ktorá ho sprevádza. A nesmie chýbať slovo transformácia, ktoré má slúžiť ako ospravedlnenie všetkých negatívnych javov, ktoré sú v súčasnom podnikateľskom...

Marta Tomčíková

Narodila sa 6. 5. 1952 v Skalici. Strednú všeobecnovzdelávaciu školu absolvovala v Skalici, v štúdiu pokračovala na Vysokej škole strojnej a textilnej v Liberci. Postgraduálne štúdium v oblasti financií a finančného práva absolvovala na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1975-85 pracovala ako technologička a neskôr ako...

Systém zabezpečujúci pravidelný príjem každého obyvateľa krajiny po ukončení jeho produktívneho veku tak, aby mal primeraný životný štandard - aj týmto spôsobom sa dá charakterizovať dôchodkové poistenie. Aké zmeny sa v tejto oblasti plánujú a čo má byť ich výsledkom, hovorí Michal Szabo, generálny riaditeľ Sekcie sociálneho poistenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a...

Stránky

Autor