Reklama
Reklama

Archív článkov

Oľga Keltošová

Narodila sa 27. februára 1943 v Pezinku. Vysokoškolské štúdium absolvovala v roku 1966 na Katedre žurnalistiky FF UK v Bratislave. Pôsobila ako tlmočníčka, prekladateľka a redaktorka vo viacerých detských a mládežníckych časopisoch. Po novembri 1989 vstúpila do obnovenej Demokratickej strany. V rokoch 1990 až 1992 pôsobila ako...

Ivan Mjartan

Narodil sa 31. 8. 1958. Je absolventom Fakulty technickej kybernetiky a automatizovaných systémov riadenia v Moskve. Od roku 1982 pôsobil v Československom rozhlase na Slovensku najskôr ako zahraničnopolitický redaktor a komentátor a po novembri 1989 stál na čele relácie Rádiožurnál. V roku 1992 ho zvolili za poslanca Federálneho...

Rastislav Blaško

Narodil sa 19. 1. 1971 v Ilave. Po maturite na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK a postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a aproximácie práva PF UK v Bratislave. V období 1990-93 pôsobil ako zahraničnopolitický redaktor v Slovenskej televízii a v denníku Práca. V rokoch 1994-...

Kategória