Reklama
Reklama

Archív článkov

Ad: Nezáujem vlády o rodovú rovnosť (Soňa Svoreňová) Slovo 14 – 15/2010 Autorka v článku prezentovala skresľujúce a neúplné informácie. Už samotný titulok u čitateľa vyvoláva pocit, že vláda má značný deficit v uplatňovaní legislatívy zameranej na rodovú rovnosť. Opak je pravdou. Nemožno hovoriť o nezáujme súčasnej vlády SR a to najmä preto, lebo ako prvá na Slovensku...

Kategória