Archív článkov

Vitajte na novom ľavicovom webe. Slovo nie je medzi ľavicovými médiami nijakou novinkou. Náš týždenník nadväzoval na tradície Nového Slova, ktoré začalo vychádzať krátko po vyhlásení Slovenského národného povstania. Tento web zasa nadväzuje na ľavicový týždenník, ktorý však pred časom prestal vychádzať. Budeme sa usilovať, aby to bolo len dočasné. Nútené prestávky...

V júli 2010 vyšiel týždenník Slovo číslom 29. ako printový časopis naposledy. Jeho vydávanie v doterajšej forme sa zastavilo. Tieto opatrenia súvisia s prípravou prechodu Slova do novej podoby. Redakcia a vydavateľ už dlhší čas uvažovali nad spôsobmi, akými možno náš týždenník modernizovať, aby sa jeho obsah dostal v širšej miere k väčšej skupine čitateľov. Naším cieľom tiež...

Začiatkom júna redakcia Slova vypísala tipovaciu súťaž, ktorej účastníci mali odhadnúť poradie troch politických strán podľa ich úspešnosti vo voľbách do Národnej rady SR a percentá hlasov, ktoré získajú. Peter Tkáč z Košíc pomere presne odhadol volebný výsledok SDKÚ-DS (15,9 %), ale podobne ako väčšina čitateľov, zle určil tretiu stranu – KDH. V skutočnosti treťou bola SaS....

Redakcia týždenníka Slovo vypisuje volebnú tipovaciu súťaž. Úloha je jednoduchá: napíšte nám poradie troch najúspešnejších politických strán podľa toho, koľko – podľa vás – dosiahnu hlasov vo voľbách do Národnej rady SR. Percentuálny zisk voličských hlasov každej z nich pritom uveďte s presnosťou na dve desatinné miesta. Piatim čitateľom, ktorých odhad bude najbližšie k...

Redakcia Slovo vo veľkonočnom dvojčísle vypísala pre svojich čitateľov mimoriadnu súťaž. Mali ste uhádnuť, kto zo súčasných politikov napísal ako stredoškolský študent na počesť 25. výročia Februárového víťazstva ľudu báseň Pomník vďaky, ktorú nám poslal Andrej Selecký z Banskej Bystrice. Dostali sme mnoho odpovedí, viacero z nich obsahovalo aj poznámku navyše. Niektoré z nich...

Redakcia Slovo vypisuje mimoriadnu veľkonočnú súťaž. Andrej Selecký z Banskej Bystrice nám poslal verše, ktoré napísal jeden súčasný politik ešte ako študent strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi. Uhádnite, o koho ide. (Ako sme si uverili, v blížiacich sa parlamentných voľbách nekandiduje, preto sa to nemôže považovať za súčasť jeho predvolebnej kampane.) Pomník...

1. Môžu si Rómovia za svoju situáciu v spoločnosti sami? 2. Pomôže súčasná sociálna politika vlády zlepšiť ich postavenie v spoločnosti? 3. Štandardné reformné procesy prebiehajú v súčasnosti v Rakúsku, Maďarsku, Česku a Poľsku. Nie je radikálnosť slovenskej cesty najkratšou cestou k neúspechu reforiem v tejto krajine? Ingrid Antalová, ľudskoprávna aktivistka: 1. Výška...

Rok 2004 sa už niekoľko dní hlási o slovo. Tí, ktorí brali svoje predsavzatia zo Silvestra 2002 vážne, už pravdepodobne majú bilanciu uplynulého roka za sebou. A nielen oni. Veď záver roka doslova zvádza k rekapitulácii toho, čo sa udialo, a k vyslovovaniu (i odvážnych) prognóz či prehľadov očakávaných udalostí. Rovnako ako mnohí politici a štátnici aj pápež Ján Pavol II....

V minulotýždňovej ankete Civilizácia na rozhraní na str. 4-5 vinou redakcie došlo v odpovedi sociologičky Zuzany Kusej k omylu. Namiesto pôvodnej formulácie ,,Silne straním vyučovaniu náboženstiev“ sme nedopatrením jej výrok pozmenili na ,,Silne sa stránim vyučovania náboženstiev“. Redakcia SLOVA sa jej touto cestou ospravedlňuje.

Redakcia týždenníka SLOVO pripravila tentoraz anketu, ktorá sa zaoberá aktuálnou témou vzťahu politiky a kresťanstva na pozadí krízy vládnej koalície. Oslovený široký okruh osobností, aj ich odpovede na naše otázky, nás iba utvrdili v zámere aj v budúcnosti otvorene pokračovať v tejto diskusii. 1. Ako vnímate politiku, ktorá – podľa slov jej vlastných predstaviteľov – „bráni...

1. Kresťanstvo zohralo významnú úlohu pri formovaní európskej kultúry, ale ako politická sila má aj na Slovensku svoje osobitné dejiny. Minister spravodlivosti Daniel Lipšic sa vyjadril, že Európa bude buď kresťanská, alebo nijaká. Do akej Európy chcete vstúpiť vy? 2. Európska únia má svojich bohatých i chudobnejších členov, víťazov i porazených. Čo treba urobiť pre to, aby sme patrili v únii k...
V stredu 16. apríla sa v priestoroch Slovenského rozhlasu konal ďalší Klub nového SLOVA. Šéfredaktor časopisu Romboid Ivan Štrpka, redaktorka časopisu Aspekt Jana Juráňová a spisovateľ Peter Macsovzský spolu s moderátorom Adamom Bžochom diskutovali na tému Spisovatelia a násilie. Celý prepis diskusie nájdete na našej internetovej stránke www.noveslovo.sk, skrátenú verziu v najbližšom čísle SLOVA...

Tváre slovenskej delegácie na pražskom summite NATO hovorili o triumfe. Bez ohľadu na všetky hlasy o klesajúcej bezpečnostnej relevantnosti Severoatlantickej aliancie bol vstup Slovenska do nej primárne politickou otázkou. Z tohto pohľadu sa dá vnímať ako definitívny certifikát kultúrnopolitickej orientácie krajiny na pozadí výsledkov studenej vojny. Naozaj je to tak. Nie sme...

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984