Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

Hodnota ticha celkom iste nepredstavovala na priereze dejín akúsi nemennú konštantu, v jednotlivých etapách vývoja ľudskej civilizácie (a v rámci nej v jednotlivých kultúrach) zaujímalo ticho rôzne postavenie, vytvárali sa k nemu rôzne postoje. Absencia ticha alebo jeho zvýraznená prítomnosť hovoria o charaktere tej-ktorej doby a spoločnosti, nazdávam sa dokonca, že to, aká...

Nahota v bode zlomu Spisovateľ Jozef Špaček prináša vo všetkých svojich dielach do zväčša bratislavským prostredím ovplyvneného literárneho sveta originálnu náladu historickej Skalice. Tam žije a učí na gymnáziu, tam zaznamenáva príbehy ľudí, aké nemožno nájsť nikde inde. A predsa sú nám povedomé, pretože autorovi sa darí vyhmatať to podstatné, v kvapke zobrazí more. Jeho...

Atentát na nežnú revolúciu Koncom roka 2009 vyšla priam vedecká a viac-menej komplexná analýza situácie v posledných rokoch socializmu, vážna kritika tohto systému, a jeho neperspektívnosti z pohľadu mnohých občanov, ktorí sa potom stali činiteľmi jeho odstránenia počas štyridsiatich dní roka 1989 a začiatkom roka 1990. Autor Vladimír Ondruš zasvätene a sviežim štýlom podáva...

Kategória