Reklama
Reklama

Archív článkov

Vitajte na novom ľavicovom webe. Slovo nie je medzi ľavicovými médiami nijakou novinkou. Náš týždenník nadväzoval na tradície Nového Slova, ktoré začalo vychádzať krátko po vyhlásení Slovenského národného povstania. Tento web zasa nadväzuje na ľavicový týždenník, ktorý však pred časom prestal vychádzať. Budeme sa usilovať, aby to bolo len dočasné. Nútené prestávky...

V júli 2010 vyšiel týždenník Slovo číslom 29. ako printový časopis naposledy. Jeho vydávanie v doterajšej forme sa zastavilo. Tieto opatrenia súvisia s prípravou prechodu Slova do novej podoby. Redakcia a vydavateľ už dlhší čas uvažovali nad spôsobmi, akými možno náš týždenník modernizovať, aby sa jeho obsah dostal v širšej miere k väčšej skupine čitateľov. Naším cieľom tiež...

Začiatkom júna redakcia Slova vypísala tipovaciu súťaž, ktorej účastníci mali odhadnúť poradie troch politických strán podľa ich úspešnosti vo voľbách do Národnej rady SR a percentá hlasov, ktoré získajú. Peter Tkáč z Košíc pomere presne odhadol volebný výsledok SDKÚ-DS (15,9 %), ale podobne ako väčšina čitateľov, zle určil tretiu stranu – KDH. V skutočnosti treťou bola SaS....

Redakcia týždenníka Slovo vypisuje volebnú tipovaciu súťaž. Úloha je jednoduchá: napíšte nám poradie troch najúspešnejších politických strán podľa toho, koľko – podľa vás – dosiahnu hlasov vo voľbách do Národnej rady SR. Percentuálny zisk voličských hlasov každej z nich pritom uveďte s presnosťou na dve desatinné miesta. Piatim čitateľom, ktorých odhad bude najbližšie k...

Redakcia Slovo vo veľkonočnom dvojčísle vypísala pre svojich čitateľov mimoriadnu súťaž. Mali ste uhádnuť, kto zo súčasných politikov napísal ako stredoškolský študent na počesť 25. výročia Februárového víťazstva ľudu báseň Pomník vďaky, ktorú nám poslal Andrej Selecký z Banskej Bystrice. Dostali sme mnoho odpovedí, viacero z nich obsahovalo aj poznámku navyše. Niektoré z nich...

Redakcia Slovo vypisuje mimoriadnu veľkonočnú súťaž. Andrej Selecký z Banskej Bystrice nám poslal verše, ktoré napísal jeden súčasný politik ešte ako študent strednej priemyselnej školy v Spišskej Novej Vsi. Uhádnite, o koho ide. (Ako sme si uverili, v blížiacich sa parlamentných voľbách nekandiduje, preto sa to nemôže považovať za súčasť jeho predvolebnej kampane.) Pomník...

Kategória