Reklama
Reklama

Archív článkov

Ad: Nezáujem vlády o rodovú rovnosť (Soňa Svoreňová) Slovo 14 – 15/2010 Autorka v článku prezentovala skresľujúce a neúplné informácie. Už samotný titulok u čitateľa vyvoláva pocit, že vláda má značný deficit v uplatňovaní legislatívy zameranej na rodovú rovnosť. Opak je pravdou. Nemožno hovoriť o nezáujme súčasnej vlády SR a to najmä preto, lebo ako prvá na Slovensku...

Redakcia Slovo vo veľkonočnom dvojčísle vypísala pre svojich čitateľov mimoriadnu súťaž. Mali ste uhádnuť, kto zo súčasných politikov napísal ako stredoškolský študent na počesť 25. výročia Februárového víťazstva ľudu báseň Pomník vďaky, ktorú nám poslal Andrej Selecký z Banskej Bystrice. Dostali sme mnoho odpovedí, viacero z nich obsahovalo aj poznámku navyše. Niektoré z nich...