Reklama
Reklama

Archív článkov

Občasný, ale vítaný autor Slova Jozef Čertík nám poslal glosu, ktorá bola uverejnená v Literárnom týždenníku pred necelým rokom. Má čo povedať aj či práve dnes.

Od roku 2014, teda od prevratu na Ukrajine, sa vzťahy Západ – Rusko, presnejšie Nato – Rusko vyostrili natoľko, že Slovensko sa stáva rukojemníkom týchto vyostrených vzťahov. Slovensko...

Glosu, ktorú uverejňujeme, napísal jej autor 8. marca 2018., no v tých hektických dňoch odoslaná mailovou poštou zrejme niekam zablúdila...

Február 1948 sa začal demisiou nekomunistických ministrov. Tú však prezident E. Beneš odmietol prijať, a tak vyšli do ulíc Gottwaldove milície. Prezident Beneš napokon demisiu prijal a Gottwald demonštrantom na Staromestskom námestí...

Sedemnásť rokov po Mináčovej smrti vychádza monografia literárneho vedca Pavla Matejoviča Vladimír Mináč a podoby literárneho diskurzu druhej polovice 20. storočia (2013). Päťdesiatnik Matejovič v nej skúma Mináča prozaika, Mináča publicistu a esejistu a napokon aj Mináča-politika na naše pomery precízne. „Pracuje s jemnými analytickými nástrojmi a so subtílnymi...

Desať rokov od Mináčovej smrti sa už stalo pravidlom to, čo bolo za jeho života výnimkou: polemizovať s jeho filozofiou slovenských dejín, ktorú predstavil v esejach Tu žije národ (1965), Kde sú naše hrady (1968), Dúchanie do pahrieb (1970) či Zobrané spory J. M. Hurbana (1974). Pravda, nebýva to polemika priama, polemika s vymenovanými...

„Nikto nepochybuje o Novomeského poézii. Celkom iste bol aj osobne príťažlivý, s nepopierateľnou charizmou. No v osudovej chvíli, ktorá nás pripravila o dvadsať rokov života, nevedel prekročiť vlastný (presnejšie) Husákov tieň.“

A Kornel Földvári dodal, že ľavičiari, napríklad v Španielsku, v čase občianskej vojny, používali rovnako kruté metódy,...

(Náčrt k portrétu Alexandra Matušku 26. 2. 1910 – 1. 4. 1975) Nemôžem povedať, že by som Alexandra Matušku osobne poznal, či bol s ním v priateľskom vzťahu: nie, iba som sa s ním zoznámil. Presnejšie zoznámil ma s ním básnik Pavel Bunčák 2. apríla roku 1974 v kaviarni hotela Krym. Presne do roka, prvého apríla roku 1975 Matuška vo veku 65 rokov umrel. Zostal som tu ja,...

Chcem uviesť malé porovnanie medzi tým, čo hovoria vládni predstavitelia, a tým, ako vyzerá naša „reality šou“ tu dolu. Keby napríklad pán premiér (nedaj bože) bol bez oboch dolných končatín na invalidnom vozíčku a opatrovala by ho vlastná dcéra 24 hodín denne s čistým mesačným opatrovateľským príspevkom napríklad 171 korún, určite by hovoril inak, ako hovorí teraz, keď je...