Reklama
Reklama

Archív článkov

Vážení prítomní,

ponajprv sa krátko zamyslím nad vzťahom slovenskej politiky k vede a kultúre... (dlhšia pauza)... koniec krátkeho zamyslenia.

„Beda národu, ktorému mysliteľov nahradili herci,“ napísal básnik Feldek. Podľa médií a podľa ich vrzúkania hrajúcich politických hercov však mysliteľ nie je už ani len politicky korektné slovo... ...

Dcéra dvojnásobného disidenta Jozefa Hnitku, Mária Bátorová, pootvorila dvercia do trinástej komnaty zakázaných tém v najnovšom románe Stred (Ikar 2010). Na promócii knihu uvádzal posledný žijúci člen prapôvodného „prvého“ PEN-klubu, Anton Hykisch, ktorý za normalizácie tiež nadlho patril medzi zakázaných autorov (Ťažký, Karvaš, Ferko, Hykisch...).

...

Jedným z ich krokov bol odpredaj vydavateľstva Supraphon nemeckému majiteľovi za desatinu reálnej ceny, asi ako svojho času Slovenské telekomunikácie. V tomto odpredaji boli aj autorské práva generácií českých skladateľov a interpretov. Najcennejšie boli asi práva na dielo Bohuslava Martinu.

 

...

Andrej Ferko sa narodil sa 19. januára 1955 v Bratislave v rodine novinára a spisovateľa Vladimíra Ferka. Vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje na Katedre počítačovej grafiky a spracovania obrazu Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského. Je zakladajúcim členom slovenského centra PEN-klubu. Žije v...

V divadle Profit uviedli v premiére základné dielo kapitalistického realizmu, budovateľský príbeh z prostredia burzy, vychýrenú operetu Náš súdruh dolár. Ideovo to musíme všetci len uvítať a kto to ideovo neuvíta, je nepriateľom našej strany. Kapitály všetkých krajín, spojte sa!

Treba vysoko vyzdvihnúť; že príbeh sa začína na začiatku a končí sa na konci. Čo však...

V pondelok 30. júla 2001 som si dovolil listom pozdraviť nového šéfredaktora denníka Pravda Petra Šabatu vo funkcii, zaželať mu mnoho zdaru v práci, aj v osobnom živote a obrátiť sa na neho s neštandardnou prosbou o opravu nepravdy v Pravde. Písal som mu po telefonickom rozhovore s redaktorkou Sylviou Pálkovou, ktorú som požiadal o štandardnú opravu. Redaktorka,...

Prinášame štvrtú, poslednú časť ukážky slovenskej ľudovej tvorivosti na prelome rokov 1989 a 1990. Zachovala sa najmä vďaka spisovateľovi Andrejovi Ferkovi opisovaním nápisov, ktoré sa v pohnutých časoch spontánne objavovali na nástenke Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave.

Netradičná zbierka sa končí obdobím pred parlamentnými voľbami v júni 1990. Ktovie...

Prinášame tretiu časť výberu z dejín slovenského nástenného politického humoru, či presnejšie ukážky slovenskej ľudovej tvorivosti na prelome dvoch historických epoch. Do dnešných dní sa zachovali vďaka zberateľskej vášni „radových členov Predsedníctva“ pod pedagogickým vedením spisovateľa Andreja Ferku.

Táto nezvyčajná kolekcia vznikla opisovaním nápisov, ktoré sa...

To, čo sa dialo, deklarovalo a písalo u nás pred jedenástimi rokmi, našťastie zaznamenávali aj pod iným uhlom pohľadu, ako sa vtedy a čiastočne i doposiaľ nosí, "radoví členovia Predsedníctva", medzi ktorých patril aj spisovateľ Andrej Ferko.

"Každoročne si pripomíname výročie udalostí, ktoré sa začali lžou o smrti študenta a obohatili svetový repertoár...

Dejiny sa dajú sledovať, dokonca aj spoluvytvárať i z tej menej vážnej, priam švandovnej strany, v ktorej sa nevydávajú, ani nevyžadujú nijaké legitimácie. Našťastie, pred 11 rokmi tu nežili iba gerojovia, ktorých potom revolúcia ako svoje dietky zožierala, a ani len zákerní nepriatelia ľudu, z ktorých sa mnohí vďaka historickému prielomu mohli dopracovať k ešte väčším statkom...

Terajšie problémy v školstve vidím v dvoch systémových vrstvách: na ministerstve vysoké školy riadi Peter Mederly, ktorého považujem za jednu z najlepších hláv na Slovensku. K nemu by som priradil aj Martina Fronca, čiže školstvo riadia ľudia celkovo múdrejší. Výsledok sa však dá zhrnúť do simplifikácie: kým predchádzajúci ničili školstvo hlúposťou, terajší ho ničia finančne....