Reklama
Refundo.sk
Reklama

Archív článkov

Problémy v súdnictve majú vždy nesmierny dosah na fungovanie celého ekonomického a spoločenského života. V euro-americkej civilizácii vyrastajúcej aj z kresťanských a rímskych koreňov súdy a právo ako také zohrávajú významnú úlohu. Neradostné pomery v slovenskej justícii, najmä nadmerná dĺžka súdnych konaní, volajú po zlepšeniach. Na mnohých sa nakoniec už aj pracuje. Zlepšenie...

Pri pozornom sledovaní reakcií verejnosti na nedávno predložený návrh novelizácie Trestného zákona, podľa ktorého by sa zaviedol pre páchateľov, čo boli trikrát odsúdení za závažné trestné činy, výnimočný trest (doživotie), priam do očí bije niekoľko spoločných znakov. Predovšetkým je zarážajúce volanie po brutalite a neobmedzenej tvrdosti voči páchateľom trestných činov....

Kategória

Autor