Reklama
Reklama

Archív článkov

Pokusy zlákať niekoho do koalície so Smerom-SD nevyšli. Cena, ktorú by za to bolo treba zaplatiť, by možno bola privysoká, a pre stranu s vyše tretinou poslaneckých mandátov nedôstojná. Dočasný odchod od moci však môže ľavici prospieť. Ak tento čas využije na vážne sa zamyslenie nad tým, kam by sa malo sociálno-demokratické hnutie uberať.

Tohtoročné...

V decembri sa celkom oprávnene veľká dôležitosť prikladala tomu, koho Súdna rada navrhne prezidentovi na vymenovanie za predsedu Najvyššieho súdu SR.

Pri hlasovaní 20. decembra 2002 vyhral doterajší predseda Štefan Harabin.

A okamžite sa zopakovala situácia, aká vznikla po voľbách ombudsmana v súvislosti so súperením...

Situácia s voľbou predsedu Najvyššieho súdu SR sa skomplikovala. Sergej Kohut podal na Ústavnom súde SR sťažnosť pre porušenie svojich ústavných práv na zvolenie do funkcie pre nerovnosť práv. Znamená to, že vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu SR sa zrejme odkladá, pretože ústavný súd podanie prijal a rozhodol o tom, že sa ním bude zaoberať. Sergej Kohut namietal, že Harabin...

Vyhlásenie Vladimíra Poóra, že končí s podnikaním a postupne predáva svoje podiely, rovnako i stiahnutie sa Rezešovcov z obchodných aktivít potvrdzujú staré varovania týkajúce sa mečiarovskej "osobitnej slovenskej" cesty privatizácie.

bmedzenie prístupu zahraničných subjektov k privatizácii sa zdôvodňovalo národnoušľachtilou potrebou vybudovať vlastnú...

Po istom opadnutí prvotného vzrušenia a prvotnej hystérie z výsledkov parlamentných volieb je teraz čas sa zamyslieť nad ich vplyvom na vývoj slovenskej politiky. Predovšetkým treba povedať, že ich výsledky znamenajú v podstate štandardizáciu slovenského politického spektra. V parlamente sa už neobjavili strany s podivným názvom a nejasnou orientáciou ako Aliancia nového...

Tú sobotu som mal možnosť byť svedkom veľkého protestného pochodu britských moslimov v Londýne. Na pochode sa zúčastnilo údajne až 200 000 účastníkov (ale je to asi prehnané číslo) a bol zorganizovaný viacerými britskými organizáciami. V meste bolo cítiť napätie, prelietavali nad ním vrtuľníky a polícia uzatvorila niekoľko ulíc, po ktorých šiel sprievod. Naň som si počkal...

Slovensko patrí od roku 1993 medzi krajiny s pomerne vysokou zahraničnou vojenskou angažovanosťou. Spočiatku išlo predovšetkým o mierové operácie OSN, no stúpa aj angažovanosť v rámci vojenských aktivít NATO, potenciálne i Európskej únie i v rôznych ad hoc koalíciách (Irak 2003). Je zrejmé, súčasná väčšia miera nasadenia slovenských ozbrojených síl a širšie úlohy, ktoré sú pred...

Novoročné obdobie je vhodné na zamyslenie sa nad budúcnosťou. A to nielen na najbližší rok, ale nad výhľadom do budúcnosti vzdialenejšej. Ako bude vyzerať Európska únia a Európa ako taká v roku 2015? Istý generálny obraz možno načrtnúť – a keďže sme pod vplyvom silvestrovskej eufórie, bude vychádzať z optimistického scenára. Vychádza z predpokladu kontinuity vývoja bez...

Problémy v súdnictve majú vždy nesmierny dosah na fungovanie celého ekonomického a spoločenského života. V euro-americkej civilizácii vyrastajúcej aj z kresťanských a rímskych koreňov súdy a právo ako také zohrávajú významnú úlohu. Neradostné pomery v slovenskej justícii, najmä nadmerná dĺžka súdnych konaní, volajú po zlepšeniach. Na mnohých sa nakoniec už aj pracuje. Zlepšenie...

Pri pozornom sledovaní reakcií verejnosti na nedávno predložený návrh novelizácie Trestného zákona, podľa ktorého by sa zaviedol pre páchateľov, čo boli trikrát odsúdení za závažné trestné činy, výnimočný trest (doživotie), priam do očí bije niekoľko spoločných znakov. Predovšetkým je zarážajúce volanie po brutalite a neobmedzenej tvrdosti voči páchateľom trestných činov....

Pre slovenskú verejnosť nie sú otázky súdnictva veľmi zrozumiteľné a nie sú ani v centre pozornosti, pokiaľ sa nerozčuľuje nad pomalosťou či skorumpovanosťou súdov. Pritom naša justícia v posledných rokoch zažíva hádam najvýznamnejšie zmeny od začiatku 60. rokov. Ak už bude konečne kompletne zvolená Súdna rada, takmer v úplnosti sa súdnictvo sformuje do podoby jedného z...

Väčšina komentárov o výsledkoch volieb do zastupiteľstiev vyšších územných celkov a na post ich predsedu sa pohoršovala nad hraním s tzv. maďarskou kartou, no zvyčajne obchádzala najzávažnejší fakt, ktorý z nich vyplynul. Ak na voľby prišla len asi štvrtina oprávnených voličov, musíme hovoriť o ich fiasku. Výsledky sú vlastne nereprezentatívne a nie je ani jasné, akú budú mať...

Zrušenie dane z dedičstva pre najbližších príbuzných bolo od predstaviteľov DS a ďalších pravicových - vládnych či opozičných strán - klasickým prípadom demagógie. Zdanlivo to môže prospieť všetkým, no zabúda sa, že pre radového občana nepredstavovala táto daň problém, pretože jej sadzba pri hodnote zdedeného majetku do dvoch miliónov korún bola 1 až 1,3 percenta. Navyše...

Obranná problematika sa u nás pričasto redukuje na spor o tom, aká loby sa priživí pri zbrojných dodávkach, a Armáda Slovenskej republiky sa nezriedka vníma iba ako ustanovizeň sociálneho zabezpečenia pre obstarožných plukovníkov. Toto všetko sa dá do istej miery tolerovať. Avšak takéto postoje nesmú narušiť schopnosť štátu plniť prostredníctvom ozbrojených síl svoje...

Moderný štát požaduje od občana celý rad povinností. Nejde len o klasické platenie daní a dodržiavanie zákonov, ale o čosi, čo by sme mohli nazvať aktívnym prístupom a stotožnením sa so štátom - politické angažovanie sa, služba v armáde, spoločný podiel na realizácii tzv. štátnych záujmov.

Moderný štát žiada od občanov, aby ho považovali za hlavnú...

Z princípu, keď dnešná produktívna generácia platí dôchodky poproduktívnych generácií, teda svojim rodičom a starým rodičom, by sa malo prejsť na nový systém. V rámci neho si má pracujúci človek pomocou rozličných penzijných fondov alebo dôchodkového poistenia našetriť na budúci dôchodok sám počas produktívnej časti svojho života a v starobe bude dostávať úroky a výnosy z...

Tlak SMK na koaličných partnerov v posledných mesiacoch a celý projekt tzv. Komárňanskej župy len potvrdil, že jej politici vôbec nie sú tak "občiansky" orientovaní, ako sa ich niekedy usiluje vykresliť časť slovenskej tlače.

Už nejde o nejaké jazykové práva, školstvo a pod., ale o pokus rozčleniť Slovensko na etnickom základe, o zle zakrývaný pokus o územnú...

Je 16. november 1989 medzi štvrtou a piatou hodinou popoludní. V nastupujúcej tme sa na vtedajšom Mierovom námestí pred Pionierskym, dnes Prezidentským palácom a v podchode začínajú grupovať skupiny študentov stredných a vysokých škôl.

Niektorí sa odvážne zbiehajú do väčších hlúčikov, obyčajne podľa škôl a fakúlt. Iní postávajú pri ceste a tvária sa, že...

Diskusia na tému všeobecných charakteristík národných záujmov, ktorou sme sa už v SLOVE zaoberali, by zostala neuzavretá, keby sme sa nepokúsili načrtnúť, ako by sa mali definovať národné záujmy Slovenskej republiky.

Národné, resp. štátne záujmy SR sa dajú rozdeliť na trvalé a premenlivé, trvalé záujmy zase na životné a druhoté. K všeobecným životným...

Hádam od čias Tomáša G. Masaryka sa v českej a slovenskej spoločnosti chápali debaty v kategórii národných záujmov a mocenských úvah ako nízke a nečisté. Politika sa mala riadiť najmä vznešenými ideálmi alebo istými ideologicky podmienenými princípmi.

Preto v našej spoločnosti zúfalo absentuje koncepcia národných záujmov Slovenska a jeho občanov a...

Ak sa pozrieme na zloženie členskej základne SDĽ, so znepokojením zistíme, ako dramaticky v strane dominuje veková skupina nad 60 rokov. Mládež je zastúpená výrazne menej. Funkcie v strane dnes obsadzuje generácia okolo 45-55 rokov (tiež relatívne dobre zastúpená), čo je primerané.

Znepokojivým faktorom je, že túto generáciu už v najbližšom desaťročí...

V 42. čísle týždenníka SLOVO z decembra 1999 predseda SDĽ Jozef Migaš vyzval k diskusii o budúcom smerovaní slovenskej ľavice a položil aj niekoľko otázok, na ktoré by socialisti mali nájsť odpoveď.

Najväčší problém sebaidentifikácie slovenskej ľavice spočíva v nedostatočnej politickej...

Starý otrepaný vtip rozprával o novom generálnom tajomníkovi strany, ktorý na ústrednom výbore našiel po svojom predchodcovi tri obálky a list s textom, aby ich postupne, v krízových momentoch otváral. Obálky obsahovali rady: "Zvaľ všetko na mňa", "Sprav sebakritiku!" a "Priprav tri obálky!" Zdá sa, akoby sa terajšia vláda babrala ešte pri prvej obálke. Počúvame stále o spúšti...

Keď sa pozeráme na mapu Slovenska, zistíme, že celá krajina sa skladá z niekoľkých oblastí určených horskými hrebeňmi a kotlinami.

Pri rýchlosti našich železničných spojov túto vzdialenosť možno prekonať za 7-8 hodín. Preto regionálne cítenie zohráva u nás významnejšiu úlohu ako v iných väčších štátoch, hoci to pri malej rozlohe SR vyvoláva zhovievavý...

Už krátko pred prevratom v novembri 1989 sa hovorilo, že v percentuálnom podiele, aký u nás z jedného populačného ročníka zaoberajú vysokoškolskí študenti, zaostávame za západnou Európou. A spomínala sa nevyhnutnosť rozširovať počty vysokoškolákov. Od roku 1989 sme svedkami rastu množstva miest na Slovensku, ktoré sú sídlami univerzity a inej vysokej školy, alebo sa v nich...

Kategória

Autor