Reklama
Reklama

Archív článkov

V roku 1993 sa zvyklo hovoriť, že pre Čechov a Slovákov vytvoril rozpad Česko-Slovenska historicky novú situáciu – od vzniku habsburského súštátia v roku 1526 to bolo údajne prvýkrát, čo sa nenachádzajú v jednom štáte.

Toto tvrdenie však treba trocha poopraviť. Habsburskú monarchiu (1526-1918) nie je asi správne považovať za jednotný štát počas celej...

Každoročne sa na jeseň v českej a slovenskej tlači vždy vyrojí množstvo článkov o Mníchovskej dohode, jej dôsledkoch a alternatívach. Na Slovensku je to zvyčajne spojené aj so spomienkou na Viedenskú arbitráž. Zdá sa, že tzv. Mníchovský komplex je ešte stále – najmä v českej časti bývalého československého štátu – živou záležitosťou. Česi (alebo Slováci) nie sú jediný národ s...

Japonci - tento veľký ázijský národ - sa v 17. storočí uchýlili do izolácie. Nemožno povedať, že by v krajine nebol prítomný istý vnútorný ekonomický, kultúrny a technický rozvoj (stimulovaný aj kontaktmi s Holanďanmi, ktorí ako jediní obyvatelia Západu mohli krajinu oficiálne navštevovať), no Japonci v polovičke 19. storočia zdanlivo beznádejne zaostali za priemyselnými...

Problematika nacistických „zázračných zbraní“ je ešte stále čitateľsky atraktívna a obec nadšencov techniky na území bývalého Česko-Slovenska má o nich pomerne slušné povedomie. Je však zvláštne, že na rozdiel od rakiet, prúdových lietadiel, vrtuľníkov, ponoriek alebo aj technológií, ktoré ostali v teoretickej rovine, či boli jednoducho nerealizovateľné, takmer nič sa u nás...

V oboch nástupníckych štátoch Česko-Slovenska dodnes badať zvýšený záujem o bývalého partnera vo federácii a úsilie o ustavičné porovnávanie sa. Neraz sa vyberú a zdôraznia viaceré rozdiely vytrhnuté z kontextu obyčajne s cieľom zdôrazniť zaostalosť Slovenska. Často to robia aj slovenskí novinári z nepochopiteľnej masochistickej vášne či za účelom využiť takéto...

V posledných týždňoch vyvolalo veľkú odozvu objavenie sa slovenského prekladu Mein Kampfu od Adolfa Hitlera na pultoch našich kníhkupuctiev. Došlo až k nechutným scénam pálenia kníh. Pritom táto publikácia mohla, podľa mňa, pokojne vyjsť aj počas bývalého režimu ako súčasť antifašistickej osvety.

Tým, že tzv. fašistická literatúra bola zahalená istým oparom...

Nech to znie patriotickým Rusom akokoľvek nepríjemne, tieto dve entity sú dnes neporovnateľné a nijaká forma bipolarizmu medzi nimi, či nebodaj úvahy o nich ako rovnocenných alternatívach nie sú dnes možné. Socialistický tábor zanikol a, naopak, tzv. Západ sa posilnil a rozšíril. Aký je dnes pomer medzi vojenskými kapacitami Ruska a Západu - bez jadrových zbraní? Jedna k...

Hádam od čias Tomáša G. Masaryka sa v českej a slovenskej spoločnosti chápalo uvažovanie v kategórii národných záujmov a mocenských úvah ako nízke a nečisté. Politika vrátane zahraničnej sa mala riadiť predovšetkým vznešenými ideálmi alebo istými ideo- logicky podmienenými princípmi.

Preto v našej spoločnosti zúfalo absentuje koncepcia národných záujmov...

Slovenská republika z rokov 1939-45 bola uznaná aj Sovietskym zväzom a udržiavala s ním diplomatické styky. Tento fakt síce nebol počas bývalého režimu zatajovaný, ale rozhodne sa ani nezdôrazňoval. Pritom ide o dost zaujímavú epizódu.

NADVIAZANIE DIPLOMATICKÝCH STYKOV

Dohoda o vzájomnom uznaní a ochote vymeniť si vyslancov bola sprostredkovaná...

Kategória

Autor