Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Nebudem viac napínať, mám na mysli Antonína Janouška, ktorý bol v roku 1919 formálne najvyšším predstaviteľom Slovenskej republiky rád – epizodického pokusu o prvú „diktatúru proletariátu“ na slovenskom území. Išlo o udalosť v komunistickej mytológii značne heroizovanú.
Keďže táto osobnosť sa už v žiadnej inej súvislosti v oficiálnej historiografii...

Kategória

Autor