Reklama
Reklama

Archív článkov

Pre spoločnosť, ktorá vznikla v dôsledku zmeny, ktorú priniesla informačná revolúcia, sa spočiatku pod vplyvom amerického profesora sociológia Daniela Bella (nar. 1919) používal od roku 1980 pojem postindustriálna spoločnosť. Neskôr, pod vplyvom Heidi a Alvina Tofflerovcov pojem spoločnosť tretej vlny, superindustriálna spoločnosť alebo informačná spoločnosť. Podľa koncepcie,...

Dnes treba považovať za takmer isté, že súčasné iránske vedenie sa usiluje získať jadrové zbrane. A že sa to Iránu skôr alebo neskôr podarí, ak sa tomu nezabráni vojenským zásahom. Ale oprávnene sa môžeme pýtať, či aj americká politika nespravila niekoľko prešľapov, ktoré prispeli k vyostreniu súčasnej situácie. Zrejme sa treba vrátiť do roku 2001 k sformovaniu koncepcie tzv...

Medzi najväčších zástancov otvoreného svetového trhu patria samozrejme veľké nadnárodné spoločnosti a najvyspelejšie štáty, ktoré sú s nimi silno prepojené. Tu treba povedať, že nadnárodné spoločnosti nie sú nijaké organizácie reprezentujúce akýsi svetoobčiansky model a nebodaj zástupcov celej svetovej populácie. Pri bližšom skúmaní pôvodu ich vlastníkov a...

Kategória

Autor