Reklama
Reklama

Archív článkov

Odpoveďou by pokojne mohlo byť konštatovanie, že akákoľvek angažovanosť masy obyčajných (nepliesť si s Obyčajnými) občanov je zbytočná, pretože je bez efektu. Ten by sa pritom zrejme nedostavil, ani keby sa na referende zúčastnil plný počet oprávnených voličov. A ani keby bolo platné, teda keby napríklad drvivá väčšina občanov bola za... povedzme zníženie platov...

Účastníci deviateho snemu SSN túto požiadavku zamietli (tiež pre súčasnosť príznačne). Spomedzi 71 delegátov bolo 22 za, 24 proti, ostatní sa hlasovania zdržali. Summa summarum bola teda proti  zakomponovaniu profesionality do svojho etického kódexu veľká väčšina členov SSN (!). Viacerí to polohlasne odôvodňovali tým, že veď na profesionalite novinárov by mali...

Istý mladý vysokoškolský učiteľ s čerstvým vysvedčením PhD., ktorý sa ocitol vo vyššie opísanej situácii chcel byť korektný voči kolegovi z praxe, ktorému má pri práci na seminároch sekundovať, preto sa s ním pokúsil kontaktovať. Nie, aby ho zdržiaval, ale aby sa predstavil a spýtal sa, čo od neho služobne starší kolega očakáva, ako si rozdelia povinnosti, čím mu...

Veľa zmätených čitateľov sa po nečakanom ukončení vydávania tlačenej podoby týždenníka Slovo pýtalo, prečo ho vo svojich poštových schránkach či novinových stánkoch hľadajú márne.

Jeden z nich sa spytoval, či to zariadila súčasná vláda. Dosť ho prekvapilo, keď sa dozvedel, že nie. Že si to nijaká vláda (ani strana, ktorej môže...

Správu z tlače o tom, že výstavbu bratislavského megakasína v komplexe Metropolis (medzi mestskými časťami Petržalka a Jarovce) odmieta aj magistrát hlavného mesta, možno považovať za zábavnú. Napriek údajnému stanovisku primátora, podľa ktorého je urbanistická štúdia komplexu „z hľadiska funkčného, priestorového a dopravného spracovaná v rozpore s platným Územným plánom...

Kategória

Autor