Reklama
Reklama

Archív článkov

S hosťom Slova sa zhovárala Marta Moravčíková

Podnet na tento rozhovor dalo nedávne vyjadrenie predsedu SAV, podľa ktorého sa za posledných dvadsať rokov na Prif UK niektoré odbory a zamerania vôbec nemenia, napríklad na chémii sa podľa neho od čias jeho štúdia vôbec nemenil počet katedier ani odbory. Z čoho podľa vás vyplýva toto konštatovanie na adresu vašej...