Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Archív článkov

Etela Farkašová, Na rube plátna, Vydavateľstvo Spolku  slovenských spisovateľov, Bratislava 2013

Etela Farkašová vo svojej novej poviedkovej knižke Na rube plátna ponúka príbehy žien s nevyváženou duševnou rovnováhou či narušenou psychikou, alebo je ich vnútorný pokoj v danej chvíli čiastočne ohrozený neobvyklou situáciou. Ako je Farkašová...

Spisovateľka a prekladateľka Jana Šimulčíková sa môže pochváliť širokým záberom tvorivej činnosti cez knižky pre deti a mládež, kde získala čitateľský úspech najmä románmi pre dospievajúce dievčatá (Dievča s bocianími nohami, Na hojdačke, nebuď labuť, Kukučie mláďa), prózu pre dospelých a tiež poéziu. Zbierkou básní Brnkanie na city prekvapila už v roku 1999, kedy bolo...

Priznám sa, že ma na Dvojke príjemne prekvapila prvomájová repríza televíznej inscenácie Druhá láska od scenáristu Jozefa Boba a v réžii Pavla Haspru ešte z roku 1977. Pôvodne som si ju chcela len pripomenúť úvodnými scénami, ale sila rýdzeho umenia, čo na mňa dýchla z obrazovky, mi už nedovolila odísť. Upútali ma úžasné, vybrúsené dialógy, aj presvedčivé herecké kreácie...

 

Daniela Příhodová (nar.15. 4. 1941 v Nesluši pri Kysuckom Novom Meste) je súčasná slovenská prozaička. Štúdium dokončila na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Knižne debutovala v roku 1977. Je spoluzakladateľkou Klubu slovenských prozaičiek Femina, ktorý viedla od jeho vzniku (1992) až do roku 2000.
Knižné diela: Hra s ozvenou, Obžalovaná...

Vo všeobecnosti je známe, že veľká časť slovenskej verejnosti, a to nielen z oblasti kultúry, už roky trpne prijíma zhubné pôsobenie niektorých programov komerčných televízií na vnímanie a psychiku najmä mladého diváka, ale je pravda, že často urážajú vkus, zaužívanú slušnosť a etické vedomie každého kultúrne zmýšľajúceho občana.

Ak sa na prvý pohľad zdá...

Zatiaľ „vládne“ u nás kultúra celebrít. Už sme si na ten výraz zvykli, hoci na prvé počutie vyznieva komicky. Nedávno som si v istej (komerčnej) televíznej relácii vypočula, ako (inak sympatické) televízne moderátorky riešili otázku, čo urobiť, keď znenazdajky stretneme na ulici či v obchode celebritu, ako sa zachovať... vraj úsmev... úsmevom naznačiť, že sme si...

Prvá zbierka básní Etely Farkašovej Na rube času (2006) nebola iba úletom autorky hĺbavých próz, esejistky a filozofky. Nasledovala zbierka Opretá o ticho v edícii knihy na počúvanie, kde prezentuje, najmä v druhej časti, citeľný posun od esejí k čistej poézii.

V novej zbierke básní Prstoklady, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve PRO Banská Bystrica...

Neobľúbila som si už samotné slovo „pragmaticky“, je príliš vecné, zatiaľ čo umenie sa nedá tak jednoducho uchopiť, spútať, či ohraničiť, žiaľ, musím zopakovať, že pri administratívnych úkonoch, akým je každoročný očakávaný podporný prísun financií z Ministerstva kultúry SR, sa s umením zaobchádza pragmaticky... sú to len očíslované projekty, ktorých počet z ...

Aj napriek viac ako desaťročnému ideovému uvoľneniu v pôvodnej literárnej tvorbe, viacerí autori (či autorky) ostávajú verní svojim okruhom tém, žánrom i vlastným, chcem povedať svojským spracovaniam inšpirácie. Vzájomná odlišnosť autorov je jedným z pozitívnych javov v našej literatúre.

Spisovateľku Etelu Farkašovú charakterizujú hlbšie analýzy do...

Etela Farkašová: Na ceste k „vlastnej izbe“ (Iris Bratislava 2006) Filozofická kniha Na ceste k „vlastnej izbe“ z pera prozaičky, esejistky, literárnej kritičky, a v tomto prípade najmä filozofky, je výsledkom dlhoročného štúdia najmä zahraničnej literatúry o feministickej filozofii, štúdia diel významných svetových predstaviteliek tejto filozofie ako aj štúdia prác analytikov...

Takýto provokujúci názov má útla, no svojou výpoveďou obsažná knižka štyroch esejí Etely Farkašovej (prozaičky, filozofky a esejistky), ktorá vyšla len nedávno vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, doplnená krehkými ilustráciami Kvety Fulierovej. Z esejistickej tvorby Etely Farkašovej pripomeniem Etudy o bolesti a iné eseje, no vlastne aj poviedková zbierka Hodina...

Nebýva častým javom, aby dve autorky vydali svoje prózy v jednej knižke, ako sa to stalo v zbierke poviedok Terezy Michalovej a Jany Šimulčíkovej Návrat divošky s podtitulom 13-krát o láske a novinároch, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Prospero. Takzvané večné témy od nepamäti priťahovali tvorcov i čitateľov. Patrí medzi ne aj láska. Vie zlákať, ale rovnako i zradiť, a to...

Takýto, azda aj provokujúci, je názov novej knižky Etely Fakašovej, prozaičky, esejistky i literárnej teoretičky, ktorú nedávno vydalo Záujmové združenie žien Aspekt. Farkašová je čitateľskej verejnosti známa ako autorka hlbších ponorov do ľudského vnútra.

To v jej podaní pripomína vesmír, takisto neohraničený a svojou hĺbkou niekedy aj deprimujúci....

Daniela Příhodová

Daniela Příhodová sa narodila 15. apríla 1941 v Nesluši pri Kysuckom Novom Meste. Vyštudovala Vyššiu pedagogickú školu v Bratislave, no od roku 1980 sa venuje výlučne literárnej tvorbe. Je spoluzakladateľkou klubu slovenských prozaičiek Femina, ktorý viedla od jeho vzniku až do roku 2000. Vydala viaceré knihy ako...