Reklama
Reklama

Archív článkov

Michael Hauser: Frankfurstká škola

Michael Hauser komentuje neúspěch labouristů v předčasných parlamentních volbách. V čem chybovali a proč neplatila přímočará ekonomická a sociální podmíněnost?

Většina komentátorů vysvětluje drtivou volební porážku Labouristické strany tím, že tato strana neměla jasný postoj k Brexitu. David Broder píše, že toto politicky smrtící kolísání...


Filosof Michael Hauser píše o tom, jaké impulsy nabízí zkušenost pražského jara 1968 pro zformulování programu změn pro současnou levici. Dnešní výročí 21. srpna si připomínáme trochu jinak.

Pražské jaro vzniklo v odlišné mezinárodní situaci, v odlišném ekonomickém a politickém systému, v odlišné historické paměti, takže na nás působí...

Filosof Michael Hauser se zamyslel nad fenoménem antibabišovských demonstrací, které chápe jako projev tekutého hněvu střední třídy a jako originální projev metapopulismu bez hlavy.
 

Levice a antibabišovské demonstrace 

Dnes a denně se setkáváme s tím, že zavedené levicové pojmy a představy se rozpadají na kusy, které zatím nikdo...

Rozhovor Přemysla Houdy s Michaelem Hauserem z 1. júna 2017. Uverejňovaný text prevzatý zo stránky SOK – Sdružení pro levicovou teorii je rozšírenou verziou rozhovoru, ktorý vyšiel 7. októbra 2017 v Orientaci (prílohe Lidových novin) a 22. októbra 2017 na webe Česká pozice. Rozhovor, aj keď s odstupom času, odporučil Ladislav Hohoš, ktorého sme poprosili o jeho uvedenie v Slove.
Ladislav...
Rozhovor s Michaelom Hauserom o Októbrovej revolúcii, ktorý pripravil Vratislav Dostál, preberáme so súhlasom autora so stránky sok.bz; pôvodne vyšiel v Info.cz 5. 11. 2017.

 

V těchto dnech si připomínáme stoleté výročí říjnové revoluce v Rusku. Jak je na tom sto let od bolševického převratu kapitalismus, a jak socialismus?

...


´

Změna všude a nikde

Stalo se zvykem dívat se na dnešní svět jako na nekonečné kolotání změn, jež do svého víru strhávají další a další prvky naší reality. Slyšet je o reformách, transformacích, nové revoluční technologii, Obama ve volbách zvítězil se sloganem „Změnu! Věříme v ni“ a jistá agentura poskytující sociální služby tvrdila, že...
Úsporná opatření jako lék na ekonomickou krizi selhávají a ani jiné postupy nejsou jisté. Cesta k prosperitě se tak může změnit v přitakání válce.

Není od věci občas přemýšlet o možnosti války ještě v jiných souvislostech, než je Ukrajina a Putin. Rok před vypuknutím první světové války napsala Rosa Luxemburgová v Akumulaci...Michael Hauser, český filozof, pedagóg, publicista a ľavicový aktivista, ktorý viackrát do roka v rámci rôznych podujatí vystupuje aj na Slovensku, mal 15. apríla 2014 v Brne prednášku v rámci cyklu Generace Z.

K názvu prednášky Soudobá levicová filosofie pridal doplnok v zátvorke: (soudobí  levicoví myslitelé na pomysleném jevišti s českou...

Je mnoho názvů pro současnou dobu a systém, v němž žijeme. Někdo mluví o postindustriální společnosti, někdo o společnosti vědění, jiný o společnosti nadbytku, další o neoliberalismu a další o globálním kapitalismu. V oběhu je několik desítek různých označení. Nyní se do veřejného prostoru dostalo slovo krize a vrhá stín na všechna pojmenování. Ale můžeme ji připojit ke každému pojmenování,...

Adorno, Liessmann a zánikvzdělanosti

Návrat instrumentální racionality

V kritické teorii nastaly během posledních čtyřiceti let dva obraty s tím, že druhý obrat je v jistém smyslu návratem před obrat první, tedy obratem k první generaci kritické teorie. Podle Adorna a Horkheimera, představitelů první generace, se v pozdním kapitalismu...

Nálož, která se zvětšuje a může vybuchnout de facto na všech místech, kde žijí vyloučení. Ale po tomto výbuchu se situace opět normalizuje. Uklidí se rozbité sklo, znovu se naplní vypleněné sklady a nic se nezmění.

Pokud zvítězí jejich konzervativní výklad (aktéři těchto výbuchů jsou plně zodpovědní za své činy a mají být potrestáni jako narušitelé...

Liberální demokracie, pojistka alternativ

Německý anarchista Gustav Landauer na začátku dvacátého století prohlašoval, že většina stávajících institucí je mrtvá, chladná a pouze papírová. Utopie je pravý život. Pokud tuto myšlenku převrátíme, je to přesné vyjádření dnešního stavu. Utopie je mrtvá, chladná a papírová, kdežto ve stávajícím řádu je pravý...

Pravicové strany chtějí přilákat voliče levice z řad neprivilegovaných vrstev obyvatelstva. Apelují na jejich schopnost a vůli obětovat se pro společnost a budoucnost. Postrachem pravicových stran kdysi bylo všeobecné volební právo. Když je socialisté prosazovali, řídili se tím, co říkal pozdní Engels a teoretici Druhé internacionály: cesta k socialismu vede přes parlament a...

Michael Hauser, filozof Narodil sa v roku 1972. Vyštudoval teológiu, klasickú filológiu a filozofiu. Pôsobí na oddelení filozofie XX. storočia Filozofického ústavu Akadémie vied Českej republiky. Prednáša na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity. Pred novembrom 1989 ho priťahovala katolícka cirkev. Neskôr dospel poctivým filozofickým bádaním až k presvedčeniu o...

O Karlu Kosíkovi se opět začíná diskutovat, jak o tom svědčí první polistopadová filosofická konference o jeho životě a díle (o této konferenci psal Ondřej Lánský v článku Autentické myšlení. Vzpomínka na Karla Kosíka. A2 48/2006). Mnozí dnes souhlasí s aktualitou jeho esejů z devadesátých let o globálním superkapitálu nebo o vytlačování poetického rozměru světa počtářskou...

Je jistě mnoho výkladů otázky, co je to filosofie, a každý výklad je nejspíše již součástí určité filosofie, nicméně na nejobecnější rovině se dá říci aspoň tolik, že filosofické myšlení vždy nějakým způsobem krouží kolem dvou bodů – otázky, jak myslíme, a otázky, co myslíme. První bod, ,jak myslíme‘, se dotýká myšlenkových forem a náš pohled obrací směrem k podmínkám myšlení...

My nejsme nic, co hledáme, je všecko. Hölderlin

Levice, pravice, to je dělení, které se dnes zdá beznadějně zastaralé, ba naruby převrácené. Na billboardech pravice je usměvavý dělník a hesla o rovnosti (daní), na billboardech levice – odpovědnost a prosperita. Není tak úplně od věci hovořit o postpolitice, ve...