Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Archív článkov

Na začiatku bolo nie jedno slovo, ba ani niekoľko viet, na začiatku boli údery - a treba hneď dodať, že nie gentlemanské, ale rovno pod pás. Cieľ bol pomenovaný elegantne: vrátiť Strane demokratickej ľavice česť.

No čítať sa to dalo inak: zhodiť z postu predsedu SDĽ, následne z postu predsedu NR SR Jozefa Migaša a nastoliť staronové videnie. Nie je to...

Autor