Reklama
Reklama

Archív článkov

SDĽ sa podľa prieskumov po prvý raz dostala pod magickú päťpercentnú hranicu, nevyhnutnú pre vstup do Národnej rady. Dá sa predpokladať, že v rozbúrenom mori emócií, ktoré tento údaj vyvolal, najnaliehavejšie zaznie otázka: Kto za to môže?

Z prederavenej vzducholode sa začnú navzájom vystrkávať domnelí vinníci v nádeji, že bez ich záťaže sa balón opäť...

Na začiatku bolo nie jedno slovo, ba ani niekoľko viet, na začiatku boli údery - a treba hneď dodať, že nie gentlemanské, ale rovno pod pás. Cieľ bol pomenovaný elegantne: vrátiť Strane demokratickej ľavice česť.

No čítať sa to dalo inak: zhodiť z postu predsedu SDĽ, následne z postu predsedu NR SR Jozefa Migaša a nastoliť staronové videnie. Nie je to...

"Ďaleká pamäť, puto smutných ľudí," hovorí básnik. Asi bude mať pravdu, pomyslela som si v prvý májový víkend v Tatrách, keď sme sa po dlhšom čase priateľsky objímali my, čo sme sa pred 10 rokmi stretli za celkom iných, a predsa v čomsi podobných okolností: bývalí poslanci bývalého Federálneho zhromaždenia bývalej ČSFR zvolení v prvých slobodných voľbách 4. júna roku 1990....

 

Budem sa rúhať, bôžik Ultras, tras sa: tvrdím, že nie všetko sa dá kúpiť za peniaze. Hoci viem, že po všetkých revolúciách sa mladým budovateľom zdá, že objavujú ten jediný správny a nový svet - a preto, prac sa z cesty, kto máš iný názor, netieň, zavadziaš!

Idem sa teda rúhať a mojím spoločníkom v tomto rúhaní bude muž, ktorého...

Gabriela Rothmayerová
Narodila sa 14. 3. 1951 na Spiši v starom baníckom meste Gelnica. Strednú školu absolvovala v rodnom meste, potom sa prihlásila na štúdium žurnalistiky. Neprijali ju a začala pracovať vo Východoslovenských železiarňach ako brusička radiátorov. Dopisovala do Východoslovenských novín, zvíťazila v celoslovenskej súťaži mladých autorov Wolkrova Polianka...