Reklama
Reklama

Archív článkov

Rodičia Alexandra Dubčeka odišli pred prvou svetovou vojnou z Uhorska za prácou do Spojených štátov amerických, kde dostali štátne občianstvo. Bývali v Chicagu, ale keď Pavlína Dubčeková čakala druhé dieťa, vrátili sa na Slovensko. Nasťahovali sa do domu patriacemu evanjelickej cirkvi v Uhrovci neďaleko Topoľčian. Bol to dom, v ktorom sa pred takmer sto rokmi...

Do dejín Slovenska vstúpil rímskokatolícky kňaz Anton Bernolák ako prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny. Pri dôkladnejšom pozorovaní tejto osobnosti treba dodať, že Anton Bernolák bol mimoriadne všestranný vzdelanec, ovládal viacero cudzích jazykov, mal rozsiahle znalosti zo všeobecných dejín, ekonomiky, medicíny, prírodných vied, estetiky, hudby a politiky,...

Narodil sa 20. septembra 1902 v gemersko-malohontskom mestečku Tisovec. Jeho otec, skalický rodák, tam prišiel za učiteľa cirkevnej ľudovej školy. Po predčasnej smrti prvej manželky, s ktorou mal syna Dušana, sa oženil druhýkrát s Máriou Adelou Vranou, s ktorou mal dcéry Oľgu, Boženu a Vieru a synov Miroslava a Vladimíra. Deti vyrastali v láskyplnej rodine, plnej...

Takmer všade na svete česť profesionálnych divadelníkov zachraňujú tragédi. Komici sú v malej vážnosti, ale zato vo veľkej obľube divákov. Aj slovenské divadlo má osobitnú kategóriu hercov tohto druhu a jedno z popredných, ak nie prvé miesto medzi nimi patrí Františkovi Dibarborovi. Jedinečný herec sa preslávil stvárnením mnohých nezabudnuteľných komediálnych...

 

Autor seriálu ponúka osudy ľudí – neraz skromných, nenápadných, ale vždy jedinečných. Osudy ľudí, ktorí sa navždy zapísali do pamäti nielen svojich súčasníkov, ale i nasledujúcich generácií. Ľudí, ktorí sú dnes v našej pamäti a zaiste sa vryjú i do pamäti našich potomkov. Pretože sú to osobnosti, ktoré tvoria dejiny našej krajiny. Ich spoločným...

Jozef Leikert (*1955 v Zlatých Moravciach). Vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval v redakcii Smena, Pravda, bol šéfredaktorom Gama magazínu. Od roku 1996 bol zamestnaný v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. V rokoch 2000 – 2004 pracoval v Kancelárii prezidenta SR, dva roky bol hovorcom prezidenta SR Rudolfa Schustera a dva...

Bismarck nazval Čechy citadelou Európy. Hitler k tomu dodal, že kto má Prahu, má Európu. A na Európe mu v tom období obzvlášť záležalo. Aj preto sa rozhodol získať za každú cenu nielen Slovensko, ale aj Čechy a Moravu. Rozdelenie si naplánoval do dvoch etáp. Prvé dejstvo sa začalo v Mníchove 29. septembra 1938. Vtedy zástupcovia Anglicka, Francúzska, Talianska a Nemecka...

Bismarck nazval Čechy citadelou Európy. Hitler k tomu dodal, že kto má Prahu, má Európu. A na Európe mu v tom období obzvlášť záležalo. Aj preto sa rozhodol získať za každú cenu nielen Slovensko, ale aj Čechy a Moravu. Rozdelenie si naplánoval do dvoch etáp. Prvé dejstvo sa začalo v Mníchove 29. septembra 1938. Vtedy zástupcovia Anglicka, Francúzska, Talianska a Nemecka...