Reklama
Reklama

Archív článkov

Intelektuálne, ale aj prakticko-politické aktivity Vladimíra Clementisa sa začali už v študentských časoch v prvej polovici 20. rokov a nasledujúcich vyše 25 rokov nimi vstupoval do spoločenského života, politiky i médií. Už v decembri 1922 (v 21. roku svojho života) publikuje v Mladom Slovensku prvý článok.

Niekedy sa V. Clementis označuje aj za prvého...

Prvú časť nájdete tu>>

Druhú časť nájdete tu>>


Mladšie generačné skupiny sovietskych povojnových maršalov

V 60. rokoch dochádza ku kvalitatívnej zmene podmienok vedenia vojen ako aj  vojensko-strategického myslenia, keď mnohé axiómy z druhej svetovej (Veľkej vlasteneckej) vojny prestali platiť. Vzhľadom na...

Prvú časť nájdete tu>>


Menovanie prvých sovietskych maršalov

Vznik sovietskej moci bol sprevádzaný sériou predtým nevídaných radikálnych spoločenských zmien. Veľká časť prvkov novej moci mala objektívne charakter spoločenského experimentu, prinášala mnohé komplikácie a zásadným spôsobom menila nielen prax ale aj teóriu ekonomiky,...

Nedávne „dvojičkové“ výročie druhej svetovej vojny – jej začiatku (1. septembra 1939) a ukončenia (2. septembra 1945) – bolo inšpiráciou na nevšedné zamyslenie. Aj keď ide o udalosti, ktoré majú už takmer 70 rokov, stále sa stretávame (a asi budeme stretávať) s pokusmi o ich dezinterpretáciu, spojenými s politickými a ideologickými pohľadmi či skôr pohnútkami. Týka...

Krvavé leto v Sýrii sprevádzané silnou dezinformačnou kampaňou naznačuje, že sa blíži ďalší veľký vojensko-politický neúspech Washingtonu. Bude však odlišný od toho, čo sa Washingtonu „podarilo“ dosiahnuť (či skôr utrpieť) vo vojnách v Afganistane a Iraku.

Bude aj iný ako cynický líbyjský scenár s jeho ukrutnosťou a ničivosťou, ktorý sa, našťastie pre...

Narastanie chaosu vo svetovej politike, spôsobené do značnej miery aj krutosťou a nezmyselnosťou vojen rozpútaných Západom v 21. storočí, núti časť sociálne kriticky zameraných odborníkov, ale aj verejnosti k tomu, aby čoraz dôraznejšie poukazovala na potrebu hľadania nových spôsobov riešenia problémov medzinárodnej bezpečnosti. Jednoznačne z nich vyznieva...

Tento stav nie je náhodný a nevznikol náhle. Vo svojom jadre je výsledkom pokračujúcej a narastajúcej deformácie deľby bohatstva a moci vo svete v dôsledku čoraz bezohľadnejšieho presadzovania zištných záujmov kapitalistických (západných) hospodárskych a politických elít.

Najstaršie korene týchto procesov podľa teórie sveto-systému Immanuela Wallersteina...

Pred týždňom sa skončil najväčší summit NATO v jeho histórii. Na summite sa zúčastnili hlavy štátov a vlád 28 členských štátov a 13 štátov označených za partnerské (Austrália, Fínsko, Gruzínsko, Japonsko, Jordánsko, Južná Kórea, Katar, Maroko, Nový Zéland, Rakúsko, Spojené arabské emiráty, Švédsko a Švajčiarsko). Okrem nich boli zastúpené na rôznej úrovni aj ďalšie...

Začiatok 21. storočia sa v sociálnych vedách charakterizuje aj v spojení s narastajúcou chaotickosťou procesov vo všetkých sférach a na všetkých úrovniach spoločenského života, ktorú sprevádza čoraz menšia čitateľnosť a predvídateľnosť diania vo svete a jeho vývoja. Viacerí sociológovia, napr. Zygmunt Bauman a Jan Keller, kriticky poukazujú na narastajúce...

Objavil sa nový fenomén, ktorý sa mediálno-politicky prezentuje tak, že ochrana ľudských práv má prednosť pred rešpektovaním štátnej suverenity. Svet (rozumej Západ) má povinnosť pri porušovaní ľudských práv zasiahnuť. Dajú sa načrtnúť tri špecifické aspekty vojny NATO proti Líbyi, ktoré súvisia s charakterom bohatstva a moci v súčasnom svete a so snahou posilniť...

Teroristický útok 11. septembra bol v dejinách terorizmu bezprecedentným činom a v budovách WTC, Pentagónu a unesených lietadlách prišlo o život takmer 3-tisíc ľudí. Iste preto to bol aj medzník vo vývoji novodobého terorizmu. Nemožno však tvrdiť, že útoky zmenili svet tak, že po tomto dni nastalo čosi celkom iné, nové. Ako sa zakrátko ukázalo, nezvýšilo sa ani...

Generál Vo Nguyen Giap nebol len vojenským veliteľom, ale patril aj k politickým vodcom národnooslobodzovacieho hnutia vietnamského ľudu po druhej svetovej vojne a úsilia o udržanie jeho nezávislosti vo vojnách s Francúzskom, USA a Čínou.

V prehľadoch vojvodcov, ktoré sa zostavujú podľa rôznych kritérií, sa Vo Nguyen Giap spravidla zaraďuje medzi 100...

Mandát BR OSN z rezolúcie č. 1973 na vytvorenie bezletovej zóny nad Líbyou a vágnu potrebu ochrany civilistov prerástol do ďalšej vojny uskutočnenej Západom po rozpade bipolarity v medzinárodných vzťahoch.

Vojny sa začali náletmi na Juhosláviu v roku 1999, pokračovali Afganistanom od 2001 a Irakom od 2003. Vo všetkých týchto oblastiach dodnes...

Vývoj sveta v jeho súčasnej sociálno-ekonomickej a politickej podobe pod tlakom Západu vedie postupne k neodvrátiteľnému finančnému a následnému hospodárskemu úpadku, ktorý bude mať vážne politické a sociálne dôsledky.

Permanentné finančné krízy rôzneho charakteru a rozsahu sa stali bežnou súčasťou dnešnej ekonomiky. Sú zapríčinené mnohými faktormi,...

Bezpečnostní analytici a „mediálni experti“ v oblasti terorizmu odchovaní skrytou agresivitou zmesi ideí neoliberalizmu a neokonzervativizmu (v teórii medzinárodných vzťahov sa hovorí o neo-neo syntéze - prelínaní teórií neoliberalizmu a neorealizmu) zostali v koncoch s naučenými frázami o nebezpečenstve fundamentalistického terorizmu, ktorý mohol mať len...

Prvú časť nájdete tu:

Druhú časť nájdete tu:


Objavili sa aj správy, že po Líbyi sa pohybujú príslušníci špeciálnych jednotiek štátov NATO, ktorých úlohou je vo vhodnom čase zabiť Muammara Kaddáfího. Niektoré pramene uvádzajú ako možný termín začiatku pozemnej operácie - ak dovtedy nedôjde k odstúpeniu alebo usmrteniu líbyjského vodcu -...

Prvú časť nájdete tu:

K tomuto protilíbyjskému triumvirátu sa pridali rôznym spôsobom členovia NATO Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Grécko, Holandsko, Kanada, Nórsko, Rumunsko, Španielsko, Taliansko a Turecko a „nenatovské“ Švédsko. Z arabského sveta sú do operácie zapojené Katar, Jordánsko a Zjednotené arabské emiráty.

Dlhé trvanie vojny...

Veľa diskusií môže vyvolávať najmä priama demokracia, ktorá sa odlišuje tak od jej liberálneho ako aj socialistického ponímania. Zaujímavosťou je, že aj zástava džamahíríje je svetovou výnimkou - je to jediná zástava štátu v súčasnosti, ktorá má len jednu farbu (zelenú) a je bez akýchkoľvek ďalších znakov či doplnkov. Napriek tomu, že džamahíríja má mnohé...

„Pronatovská“ časť slovenskej bezpečnostnej komunity v týchto dňoch pokračuje v prelievaní krokodílích sĺz nad (finančnou) krízou našej obrany i ozbrojených síl, ktoré sa však do nej dostali najmä pre kabinetné rozhodnutie skupiny politikov, úradníkov a vojakov zhruba pred desiatimi rokmi, že niet inej cesty pre bezpečnosť Slovenska, ako je členstvo v NATO. Tri „...

Steve Killelea, ktorý založil The Institute for Economics and Peace – IEP v roku 2007,  považuje index za výzvu pre vodcov na celom svete, aby sa zobudili. Ideu indexu podporili okrem iných bývalý generálny tajomník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Jimmy Carter, Tändzin Gjamccho (14. tibetský dalajláma), bývalá írska prezidentka Mary Robinsonová a juhoafrický...

Barack Obama na druhý deň po nástupe do funkcie bushovskú vojnu pretransformoval na špeciálne operácie v zahraničí. Dá sa teda povedať, že operácia na likvidáciu Usámu bin Ládina sa mu vydarila – viac ako vojny v Afganistane a Iraku, ktoré prinášajú USA, a v prípade Afganistanu už aj NATO, stále viac ťažkostí.
 

...

Prvú časť si môžete prečítať tu

a druhú časť zasa tu

Problém „povstalcov“ je aj v tom, že od začiatku usilovného pôsobenia amerických, britských a egyptských „inštruktorov“ v ich radoch, sú stále beznádejne dezorganizovaní a neschopní skutočnej bojovej činnosti.

Spôsob útoku na Líbyu má čudný charakter – podobá sa akémusi...

Prvú časť si môžete prečítať tu

a tretiu časť zasa tu

Príbeh však treba začať odvíjať od kapitána M. Kaddáfího, ktorý v roku 1969 (teda ešte predtým ako sa ropa stala ekonomickou zbraňou číslo jeden) na čele Hnutia slobodných dôstojníkov (skupiny vyše 70 osôb) nekrvavým prevratom zvrhol kráľa a dostal sa na čelo štátu. Povýšený na plukovníka...

Do centra diania v Líbyi sa postavila bojachtivá, podľa všetkého narýchlo pozbieraná a diletantská opozícia, ktorej cieľom sa zdá s podporou zahraničných zbraní, médií a peňazí násilím získať moc v krajine. Neznáme osoby a skupinky, ku ktorým sa pridalo niekoľko figúr prebehlíkov zo súčasnej líbyjskej štátnej moci, záhadne akoby z ničoho vzišli v líbyjskom púštnom...

Vďačnosť témy spočíva aj v tom, že Západ (aspoň v mediálno-politickom podaní) je stále presvedčený, že arabský svet dobre pozná a rozumie mu, lebo v podstate v každej zo západných krajín nejakí Arabi žijú a arabský svet je s nimi rôzne prepojený aj ekonomicky (okrem iného je dobrým odberateľom zbrojného tovaru). Viacero arabských štátov je cieľom turistických...

Stránky