Reklama
Reklama

Archív článkov

Už názov knižky kozmopolitného mníchovského sociológa Ulricha Becka Čo je globalizácia? upozorňuje na základnú zvláštnosť sociologických termínov – problémom je už samotné určenie toho, o čom majú vypovedať. „Globalizácia je určite najčastejšie používaným – zneužívaným – a najzriedkavejšie definovaným, najmenej jasným a najviac zneužívaným výrazom posledných rokov.“ Ináč o nej...

Slovensky preklad Základov metafyziky mravov (preložila Patrícia Elexová, Kalligram 2004) možno bezpochyby pokladať za významný edičný počin. Škoda, že sa nemôže stať kultúrnou udalosťou nášho času. O tom však neskôr. Po pionierskych prekladateľských počinoch Theodora Münza, ktorý sprístupnil dve základné Kantove diela, Kritiku čistého rozumu a Kritiku praktického rozumu, do...

Dve egá namiesto jednej osobnosti. Téma hodná starej romantickej tradície rozdvojeného človeka Raskoľnikov, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Je to tak, namiesto jedného E. Ch. vidím dve osoby. Marí sa mi to? Nie. Vážení páni E. Ch. 1 a E. Ch. 2, iste vás, vo fyzickej podobe jedno telo, prekvapuje oslovenie v pluráli, a s ním aj nehorázne podozrenie, že Vaše ja netvorí jedno, ale hneď dve...

Ešte na začiatku minulého storočia sa pokúšal fenomenologický existencialista Martin Heidegger vo svojich konfrontáciách s novokantovcom Ernstom Cassirerom nájsť pravý metafyzický obsah Kantovej filozofie. Výklad Kantovej Kritiky filozofie čistého rozumu znamenal pre oboch zlomový bod vývoja európskej metafyziky. Tento zápas o pojem celku vo filozofii sa odohrával v presvedčení...

Keď týždenník Zeit uverejnil sériu článkov venovaných dvojstému výročiu úmrtia Immanuela Kanta pod názvom Čo je osvietenstvo?, vzdal tým hold aj francúzskemu filozofovi Michelovi Foucaultovi. Tento originarius francúzskeho myslenia si v prednáške s rovnakým názvom znova položil otázku, ktorá sa mala „po prvý raz“ objaviť v tomto Kantovom texte: Čo sa dnes deje? Čo sa deje dnes...

Martin Muránsky sa zamýšľa nad vzťahmi medzi Európou a Amerikou videnými z rôznych brehov oceánu tak, ako nám ich sprostredkúvajú dve knižné novinky. Keď na začiatku irackej krízy Nemecko a Francúzsko odmietli podporiť a pochopiť definíciu irackej hrozby, ktorú presadzovala Bushova administratíva, roky tušený rozkol v transatlantickom spoločenstve sa stal skutočnosťou. I. V...

Keď Hans Georg Gadamer písal svoje klasické dielo Pravda a metóda, nemohol ešte poznať úvahy srbského architekta Bogdana Bogdanovića o historickom posolstve, kríze a poslaní modernej architektúry. Knižný výber jeho esejí Mesto a démoni (Vydavateľstvo Ivan Štefánik 2002) sa dostáva slovenskému čitateľovi do rúk v čase, keď gadamerovské presvedčenie o dvojznačnosti architektúry...

Kategória

Autor