Reklama
Reklama

Archív článkov

Ilona Švihlíková píše o tom, že společnost, která neumí táhnout za jeden provaz v časech společného ohrožení, nemá budoucnost.

V !Argumentu už jsme se věnovali srovnání, jak se jednotlivé země vypořádaly/vypořádávají se zvládnutím nepředvídaného externího šoku – epidemie koronaviru. Z tohoto srovnání vycházejí země Západu (ač teoreticky...

Ilona Švihlíková shrnula nejdůležitější trendy světové ekonomiky za rok 2019, který charakterizovaly především dva jevy deglobalizace a odpojování.

Rok 2019 rozhodně nebyl chudý na události v ekonomické oblasti. V následujícím článku se pokusím představit nejdůležitější ekonomické trendy minulého roku, které budou ovlivňovat ekonomické dění v dalších letech,...