Reklama
Reklama

Archív článkov

Dňa 17. mája 2016 v priestoroch Agentúry A.S.A. vystúpila na tému Slovenský volič – ako sa rozhoduje, ako uvažuje Mgr. Kamila Hříchová, Research Direktor AKO s. r. o., Agentúra pre výskum verejnej mienky a médií.

Videozáznam  pripravil Ján Ruman.

Dňa 12. majá 2016 predstavila známa česká ekonómka a aktivistka
I. Švihlíková v priestoroch ASA svoju knihu Jak jsme se stali kolónií.

Videozáznam z podujatia pripravili Peter Kele a Ján Ruman.
 

Brigita Schmögnerová: Kniha o vládnutí | Eugen Gindl: Čelom vzad, ozvena! |Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost | Irena Žantovská: Rétorika a komunikace

Brigita Schmögnerová: Kniha o vládnutí


Kniha ovládnutí je pokusom identifikovať, aké mocenské, stranícke, personálne, ekonomické a iné záujmy formovali vládne sociálno-...

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 21 – 22 z 1. júna 2016 uverejňuje príspevky na jednu z tém pripravovaného Kongresu slovenských spisovateľov s medzinárodnou účasťou 22. a 23. 9. t. r. v Trenčianskych Tepliciach, ktorého hlavným organizátorom je SSS, Cenzúra v súčasnej spoločnosti. Úvodný stĺpec prináša zamyslenie Umenie ako ruža v tŕní – nad zmyslom umenia od jeho vzniku...

Peter Štrelinger: Zlatá voda | Oskar Krejčí: Geopolitika středoevropského prostoru. Pohled z Prahy a Bratislavy. Páté, doplněné vydání | Lenka Procházková: Nejsou to bohové! | Walter Lippmann: Veřejné mínění

Peter Štrelinger: Zlatá voda


Najnovší román Petra Štrelingera možno považovať za vzrušujúci žurnalistický thriller. Čitateľ je od...

Literárny týždenník 19 – 20 z 18. mája 2016 v úvodnom stĺpci uverejňuje príspevok Kádrovanie a nevraživosť medzi spisovateľov nepatria, v ktorom sa predseda Spolku slovenských spisovateľov zaoberá aktuálnym odkazom Kongresu slovenských spisovateľov z roku 1936 a nepodloženým atakom na stránkach denníka Pravda na pripravované oslavy v júni a septembri t. r., organizované...

V roce 2000, a to 19. září, čili před necelými šestnácti lety, zaslal Ambrose Evans-Pritchard londýnskému Telegraphu tuto zprávu: „Dokumenty vlády USA dokazují, že americké zpravodajské služby vedly už v padesátých a šedesátých letech kampaň za nastartování spojené Evropy.

To ony financovaly a řídily evropské federalistické hnutí. Jedno...Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február
Prehľad 2016 – marec
Prehľad 2016 – apríl

1. 5. – 10. 5. 2016


Oskar Krejčí: Rusko umí vstávat z popela (1. 5.)
Zdeněk Hrabica: Roosevelt a Stalin – dva velcí muži XX. století (2. 5.)
Ferdinand Vrábel: Pamätaj živý... alebo rok od veľkej hanby, urážky obetí fašizmu a aj padlých hrdinov v bojoch (2. 5...

Literárny týždenník 17 – 18 zo 4. mája 2016 na prvej strane prináša príspevok Aká je slovenská politická kultúra? a vo vnútri časopisu články na hlavnú tému dvojčísla Ekonomika, daňové raje a multikulturalizmus.

V úvodnom stĺpci uverejňuje Komuniké zo zasadnutia Rady Spolku slovenských spisovateľov – vrcholného poradného orgánu SSS, ktorý tvoria významní...

Dňa 26. 4. 2016 bola v Univerzitnej knižnici
prezentácia knihy Ivana Laluhu
O ceste k slovenskej štátnosti v rokoch 1990 – 1992.
Čriepky z poslaneckých lavíc.

Videozáznam pripravil Ján Ruman, foto Jozef Schwarz.

 

Na fotografii sprava: Ing. Zuzana Máčeková, starostka obce Uhrovec,
prof. Ivan Laluha a ...

V utorok 26. apríla 2016 bola v Univerzitnej knižnici v Bratislave vernisáž
výstavy Alexander Dubček – významná osobnosť moderných dejín
Slovenska a európskej politiky.

Videozáznam pripravil Ján Ruman, foto Jozef Schwarz.


Na snímke zľava: Pavol Pollák, Ivan Laluha a Milan Dubček.


Zľava: starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková, Miroslav...

Literárny týždenník č. 15 – 16 z 20. apríla 2016 prináša – ako hlavnú tému dvojčísla dva články k Programovému vyhláseniu vlády SR – na prvej strane odborný príspevok na tému školstva a vzdelávania vo vládnom programe, ktorý zdôrazňuje potrebu koncipovať obsah nášho školstva, kvalitu edukácie a vzdelávania budúcich učiteľov, a v rubrike Komentáre publicistický príspevok...

Zmluva o Transatlantickom investičnom a obchodnom partnerstve (TTIP) o voľnom obchode medzi EÚ a USA má za cieľ odstrániť existujúce tarifné i netarifné bariéry na trhu formou harmonizácie technických a regulačných noriem. Francúzsko sa jej už dlhšie obracia chrbtom.

Táto téma je pomerne dlhodobo živou témou. V západnej Európe proti TTIP...

Když se prezident Ronald Reagan obrátil k americkým neokonzervativcům zády, vyhodil je z jejich úřadů a některé vydal i soudu, přistoupil se sovětským prezidentem Gorbačovem k vyjednávání o zakončení studené války. Vojenskobezpečnostní komplex, CIA a neokonzervatisté se proti této jeho politice ostře ohrazovali, protože vyhlídka na mír mezi dvěma nukleárními mocnostmi...

Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost | Gustáv Murí|n: V tieni Černobyľa | Slavomír Michálek a kol.: „Zlaté šesťdesiate“ v rozdelenom svete | Igor Baka, Alex Maskalík, Matej Medvecký, Pavel Minařík: Vojenské dejiny Slovenska 7. zväzok | Brendan Simms: Zápas o evropskou nadvládu. Od pádu Cařihradu po současnost

Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho...

Prinášame videozáznam z podujatia na tému:  Fašizmus v sklenenej klietke liberálnej demokracie. Prednáška Mgr. Erik Leško, PhD., koreferát Mgr. Michael Augustín.

Podujatie, ktoré pripravil Klub Nového slova v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy), bolo 31. marca 2016,  moderovala Jana Sivičeková. Videozáznam: Ján Ruman.
...Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február
Prehľad 2016 – marec


1. 4. – 10. 4. 2016


Branislav Fábry: Západná neúcta k Číne a návšteva Si Tin-pchinga v Prahe (1. 4.)
Oskar Krejčí: Rusko v kleštích sankcí  (3. 4.)
Martin Krno: Rok s Ľudovítom Štúrom a so Š/štúrovcami 5 (4. 4.)
Fidel Castro: Brat Obama (4. 4.)
Martin Krno: Komu sa...

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 13 – 14 zo 6. apríla 2016 prináša odpovede na anketovú otázku Literárny týždenník v ohrození a názory osobností na historický význam LT a jeho poslanie Povedali o LT v minulosti. Zároveň uverejňuje úvodný stĺpec s názvom Nedoriešená podpora, v ktorom predseda Spolku slovenských spisovateľov informuje o postupe vedenia SSS vo veci...

V dňoch 20. až 22. marca navštívil Kubu Barack Obama, po 88 rokoch prvý americký prezident. Jeho návšteve, najmä tomu, čo tam povedal, sa naše médiá venovali dosť podrobne. O eseji Fidela Castra, ktorú uverejnili noviny Granma, priniesli iba stručnú informáciu. Prinášame jej plné znenie v preklade Dušana Krnáča.

„My od impéria nepotrebujeme...

Šieste tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 11 – 12/2016 v úvodnom stĺpci s názvom Literárny týždenník v ohrození zoznamuje čitateľov a priaznivcov časopisu s rozhodnutím komisie nového Fondu na podporu umenia prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka na rok 2016 menej ako polovicu výšky minuloročnej dotácie, čo umožňuje jeho vydávanie iba v 1. polroku. Spolok...

Podujatie pripravil Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova.
Videozáznam: Ján Ruman


 

Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február


1. 3. – 10. 3. 2016


Rudolf Slezák: Už iba pár dní a potom sa konečne vyspíme (1. 3.)
Zdeněk Hrabica: Jdeš-li za reportáží, překroč práh hřbitova! (1. 3.)
Jozef Schwarz: Na pamiatku vysťahovaných a odvlečených... (1. 3.)
Ľubomír Kotrha: Voľby 2016 - Ako to vidí... (2. 3.)
František Mach, Jana Soukupová:...

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 9 – 10/2016 otvára ako ťažisková téma článok o zbúraní Parku kultúry a oddychu v Bratislave. Necitlivému zaobchádzaniu s novodobými pamiatkami sa venuje aj príspevok o kauze Domu slovenských spisovateľov Nepochopená architektúra – pribrzdený verejný priestor z pera odbornej redaktorky časopisu Projekt – slovenská architektonická revue,...

„Je nanajvýš zarážajúce, že pár generácií po druhej svetovej vojne, keď ešte žijú jej pamätníci, a po memente holokaustu, sú ľudia schopní voliť to, čo sa už nikdy nemalo vrátiť. V zvláštnom mixe zúfalstva a hlúposti podporujú stranu, ktorá velebí Slovenský štát a v deň SNP vyvesuje čiernu zástavu.“
PETER TAKÁČ: Bezcitnejší vyhráva (5. 3., 22.15)

„Osobne...

Skôr, než sa dostaneme k rozhovoru, dovoľte uviesť anotáciu, ktorou knihu Svjatoslava Rybasa vyprevádza na trh vydavateľ. A tiež malé spresnenie, namiesto názvu Stalin. Osud a strategie, kniha v českom vydaní vyšla pod názvom Stalin. Krev a sláva. Ale to sa stáva…Svjatoslav Rybas: Stalin. Krev a sláva
Významný ruský autor Svjatoslav Rybas připravil českému čtenáři speciální edici biografie...

Stránky