Reklama
Reklama

Archív článkov

Literárny týždenník č. 15 – 16 z 20. apríla 2016 prináša – ako hlavnú tému dvojčísla dva články k Programovému vyhláseniu vlády SR – na prvej strane odborný príspevok na tému školstva a vzdelávania vo vládnom programe, ktorý zdôrazňuje potrebu koncipovať obsah nášho školstva, kvalitu edukácie a vzdelávania budúcich učiteľov, a v rubrike Komentáre publicistický príspevok...

Zmluva o Transatlantickom investičnom a obchodnom partnerstve (TTIP) o voľnom obchode medzi EÚ a USA má za cieľ odstrániť existujúce tarifné i netarifné bariéry na trhu formou harmonizácie technických a regulačných noriem. Francúzsko sa jej už dlhšie obracia chrbtom.

Táto téma je pomerne dlhodobo živou témou. V západnej Európe proti TTIP...

Když se prezident Ronald Reagan obrátil k americkým neokonzervativcům zády, vyhodil je z jejich úřadů a některé vydal i soudu, přistoupil se sovětským prezidentem Gorbačovem k vyjednávání o zakončení studené války. Vojenskobezpečnostní komplex, CIA a neokonzervatisté se proti této jeho politice ostře ohrazovali, protože vyhlídka na mír mezi dvěma nukleárními mocnostmi...

Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho osobnost | Gustáv Murí|n: V tieni Černobyľa | Slavomír Michálek a kol.: „Zlaté šesťdesiate“ v rozdelenom svete | Igor Baka, Alex Maskalík, Matej Medvecký, Pavel Minařík: Vojenské dejiny Slovenska 7. zväzok | Brendan Simms: Zápas o evropskou nadvládu. Od pádu Cařihradu po současnost

Paul Veyne: Foucault, jeho myšlení, jeho...

Prinášame videozáznam z podujatia na tému:  Fašizmus v sklenenej klietke liberálnej demokracie. Prednáška Mgr. Erik Leško, PhD., koreferát Mgr. Michael Augustín.

Podujatie, ktoré pripravil Klub Nového slova v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Inštitútom ASA (analýzy, stratégie, alternatívy), bolo 31. marca 2016,  moderovala Jana Sivičeková. Videozáznam: Ján Ruman.
...Prehľad 2016 – január
Prehľad 2016 – február
Prehľad 2016 – marec


1. 4. – 10. 4. 2016


Branislav Fábry: Západná neúcta k Číne a návšteva Si Tin-pchinga v Prahe (1. 4.)
Oskar Krejčí: Rusko v kleštích sankcí  (3. 4.)
Martin Krno: Rok s Ľudovítom Štúrom a so Š/štúrovcami 5 (4. 4.)
Fidel Castro: Brat Obama (4. 4.)
Martin Krno: Komu sa...

Dvojčíslo Literárneho týždenníka 13 – 14 zo 6. apríla 2016 prináša odpovede na anketovú otázku Literárny týždenník v ohrození a názory osobností na historický význam LT a jeho poslanie Povedali o LT v minulosti. Zároveň uverejňuje úvodný stĺpec s názvom Nedoriešená podpora, v ktorom predseda Spolku slovenských spisovateľov informuje o postupe vedenia SSS vo veci...

V dňoch 20. až 22. marca navštívil Kubu Barack Obama, po 88 rokoch prvý americký prezident. Jeho návšteve, najmä tomu, čo tam povedal, sa naše médiá venovali dosť podrobne. O eseji Fidela Castra, ktorú uverejnili noviny Granma, priniesli iba stručnú informáciu. Prinášame jej plné znenie v preklade Dušana Krnáča.

„My od impéria nepotrebujeme...