Reklama
Reklama

Archív článkov

Básnik Marián Servátka, slovenský veľvyslanec v Bielorusku, preložil do slovenčiny verše bieloruského básnika Janka Kupalu (1882 – 1942). Šot z bieloruskej televízie o tom je v rubrike Súvisiace články.

Janka Kupala je jeden zo zakladateľov novej bieloruskej literatúry a tvorcov spisovnej bieloruštiny, popredný predstaviteľ národného a kultúrneho obrodenia. Jeho literárny prejav sa...

Herečka a spisovateľka, novinárka a spisovateľka. Obe samotárske vo svojom uvažovaní, obe otvorené  pri jeho odovzdávaní. Herečka si svoje monodrámy a scenáre píše po celý tvorivý život sama a odovzdáva na príležitostnom javisku, lebo stálu scénu nemá. Novinárka sa svojím postojom a názormi dostala do rozporu s mainstreamom, a tak jej eseje, glosy, komentáre v centrálnej tlači nenájdete. Nie...

„Aká je naša národná pamäť? Kde sú ukryté naše vzpruhy a kde ťarchy. V čom je osobitosť pohybu našich dejín? A – bojím sa to opýtať: aký je ich zmysel? Naša národná pamäť je neuveriteľne mladá."

                                                               Vladimír Mináč: Tu žije národ / 1965

Na vernisáži výstavy okrem iných stručne...