Reklama
Reklama

Archív článkov

Jozef Prokeš

Narodil sa 12. júna 1950 v Nitre, kde vychodil základnú a strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Štúdium teoretickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave skončil v roku 1973 s červeným diplomom, nastúpil na študijný pobyt a neskôr na internú ašpirantúru na Fyzikálnom ústave SAV. Po obhajobe vedeckej kandidatúry pracoval od roku...