Reklama
Reklama

Archív článkov

Roman Kováč Narodil sa 10. 9. 1940 v Bratislave. V roku 1963 absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Plzni, neskôr obhájil titul kandidát vied v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Postupne pôsobil ako sekundárny lekár v Dunajskej Strede a v Bratislave. V rokoch 1968-1977 pracoval ako odborný asistent v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a...