Reklama
Reklama

Archív článkov

Anton Rašla

Narodil sa 15. septembra 1911 v Pavliciach (okres Trnava). Od r. 1932 člen Čs. sociálnodemokratickej strany robotníckej. Po skončení štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave v r. 1936 a 1937 redaktor Robotníckych novín. V r. 1939 až 1943 sudca vojenského súdu v Bratislave, Levoči, Banskej Bystrici a Poprade, medzitým dvakrát na východnom...