Reklama
Reklama

Archív článkov

Ivan Šimko

Narodil sa 1. januára 1955 v Bratislave, kte aj vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej. Po vojenčine a krátkom pôsobení vo Výskumnom ústave oblastného plánovania nastúpil na Útvar hlavného architekta Bratislavy, kedy popri zamestnaní absolvoval Právnickú fakultu UK. Po novembri 1989 bol jedeným zo spoluzakladateľov KDH...

SDĽ nebola jediná strana, ktorá pred voľbami predkladala občanom nereálne sľuby. Čo urobíte pre to, aby volebné programy neboli iba na chytanie voličských hlasov?

Považujem za čestnejšie, ak sa vypracuje program, ktorý sa dá v maximálnej miere naplniť. Na postavenie reálnych cieľov treba mať dobre zanalyzovanú ekonomiku a sociálnu sféru. Preto delegáti...

Igor Presperín

Do politiky vstúpil v novembri 1994, keď zvíťazil v komunálnych voľbách - stal sa primátorom Banskej Bystrice. Kandidoval ako nestraník s podporou SDĽ. V meste pod Urpínom sa narodil (6. decembra 1950), vyštudoval Pedagogickú fakultu (1974) a ukončil postgraduálne štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela (1994). Okrem toho v...

František Halmeš

Narodil sa 12. 10. 1952 v Žiline. Po skončení strednej školy pracoval ako mládežnícky funkcionár na úrovni okresu, neskôr ako vedúci odboru ONV. Štúdium sociológie na FiF UK v Bratislave ukončil v roku 1978. V rokoch 1991-92 bol riaditeľom Okresného úradu práce v Považskej Bystrici. Po odvolaní pracoval v oblasti zamestnanosti, počas...