Reklama
Reklama

Archív článkov

Milan Čič

Narodil sa 2. januára 1932 v Zákamennom (okres Námestovo). V r. 1961 skončil štúdium na Právnickej fkulte UK v Bratislave, kedy aj vstúpil do KSČ. V nasledujúcich rokoch absolvoval odbornú prax na Povereníctve SNR pre spravodlivosť a na Úrade vlády ČSSR, koncom r. 1968 ho menovali za námestníka ministra na novovytvorenom Ministerstve...

Peter Weiss

Narodil sa 7. júla 1952 v Bratislave, ale časť chlapčenských rokov prežil v Humennom, kde jeho otec pracoval v Chemlone. Letá trávieval u starých rodičov v Smolinskom pri Šaštíne, kde pričuchol robote na poli. Na strednej škole si ťažkosti s deskriptívou vyrovnával dobrými známkami z jazykov. V r. 1975 skončil na Filozofickej fakulte UK odbor...

Ľubomír Fogaš

Pochádza zo skromných pomerov v Podolí neďaleko Nového Mesta nad Váhom, kde sa narodil 12. decembra 1950. Matka mu pomerne skoro zomrela a o početnú rodinu sa staral otec. Ľubomír bol najmladší, v škole vždy vynikal, úspešne vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde od r. 1974 pracoval ako asistent, neskôr odborný...

bol a je medzi účastníkmi protifašistického odboja a v generácii vekom skúsenejších právnikov pojem. Ak by ktosi v ich spoločnosti začal o generálovi Rašlovi hovoriť ako o Tónovi, nevedeli by, o kom je reč. Táto originálna prezývka mu jednoducho prischla. Pretože väčšinu rovesníkov prežíva vo svojej osemdesiatosmičke pri plnom vedomí, svedomí, logickom úsudku a takmer...

Anton Rašla

Narodil sa 15. septembra 1911 v Pavliciach (okres Trnava). Od r. 1932 člen Čs. sociálnodemokratickej strany robotníckej. Po skončení štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave v r. 1936 a 1937 redaktor Robotníckych novín. V r. 1939 až 1943 sudca vojenského súdu v Bratislave, Levoči, Banskej Bystrici a Poprade, medzitým dvakrát na východnom...

Peter Karvaš

Dramatik, prozaik, publicista, divadelný teoretik, ktorý sa v podstatnej časti svojej tvorby venuje vývoju udalostí na Slovensku v polovici 40. rokov. Mnohé jeho dramatické a prozaické diela odhaľujú neľudskosť fašizmu a ľudáckeho režimu. Karvaš sa narodil 25. apríla 1920 v Banskej Bystrici.

V rokoch 1938 a 1939...

Magda Paveleková

Narodila sa 7. júna 1931 v Leviciach. V dobre situovanej rodine dostala kompletné základné vzdelanie. Istý čas v maďarskom mestečku Köszeg neďaleko rakúskych hraníc študovala na evanjelickom gymnáziu. Už keď chodila do sekty, septimy a oktávy bola v podstate profesionálnou herečkou. Prihlásila sa do novoutvoreného nitrianskeho divadla....

Peter Barták

Narodil sa 23. augusta 1940 v Bratislave. Pochádza z rodiny železničiara. Od 14. rokov je Bartákov život zviazaný s armádou. Absolvoval školu dôstojníckeho dorastu v Kremnici, letecké učilište v Prostějove, odbor filozofia - politické vedy na pražskej Vojenskej politickej akadémii a súbežne Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej. Vedeckú...

Béla Bugár

Narodil sa 7. júla 1958 v Bratislave, ale celý doterajší život býva v Šamoríne. Po absolvovaní Slovenskej vysokej školy technickej v roku 1982 nastúpil ako strojný inžinier do Závodov ťažkého strojárstva v Petržalke. Tu ho zastihol November 1989. Na južnom Slovensku zakladal kluby maďarských kresťanských demokratov. Po vzniku samostatného MKDH...