Reklama
Reklama

Archív článkov

Výrok polského Ústavního soudu o tom, že evropské právo není nadřazeno polskému ústavnímu (!) právu vyvolal poměrně ostrou slovní reakci ze strany evropských politiků a novinářů. Mnoho českých médií opakovalo na adresu polského Ústavního soudu následující větu: „Zpochybnil tak nadřazenost evropského práva nad tím polským, s čímž země souhlasila při svém vstupu do unie.“...

Vratislav Roháč se zamyslel spojitostí mezi selháními levice a změnami na straně kapitálu, který dnes představuje služebná manažerská třída s charakterem tzv. bobos.

Napoleon prý prohlásil, že na bojišti se situace mění každým okamžikem. Dnešní tápání levice vzbuzuje dojem, že ačkoliv dlouho mluvila o třídním boji, přesto nakonec nepochopila,...

Vratislav Roháč v !Argumentu píše o tom, jak dnes vyprávění o systémovém rasismu zakrývá pravdu o špatném ekonomickém systému.

Český rozhlas zveřejnil 1. června 2021 podcast pod názvem Dva příběhy systémového rasismu v USA. Na dané téma tu mluvil v rozhovoru s redaktorkou zpravodaj Jan Kaliba.

O systémovém rasismu...