Reklama
Reklama

Archív článkov

Ak by ma včera bol videl nejaký tuhý (a najnovšie najmä český)  „demokrat“, zrejme by si pomyslel, že sa po smrti dostanem do horúcich pekiel. Čo takého som vykonal? Podľahol som „Putinovej propagande“. Ako? Zúčastnil som sa na otvorení Fondu Ruský svet, ktorý v Bratislave na Ivánskej ceste ponúka skvelé priestory pre akcie Ruského centra vedy a kultúry. Na otvorení boli...

Sú dve obdobia roka, kedy sa dramaturgia Slovenskej filharmónie (ale aj iných hudobných telies) neviaže rýdzo umeleckými kritériami, ale snaží sa prispôsobiť aj atmosfére veľkých kresťanských sviatkov – Vianoc  a Veľkej noci. Táto tendencia má isté riziko, že sa potom  programové zameranie koncentruje opakovane na určité, už notoricky uvádzané diela. V predvianočnom...

Čo má spoločné televízna súťaž OTO a naše parlamentné voľby? Nuž o výsledkoch obidvoch rozhodovali diváci resp. občania. Možno by stačilo povedať občania, lebo aj tí sú len divákmi a nie hýbateľmi politického diania. Či sa vedia správne rozhodnúť, ponechám na čitateľov týchto riadkov.

Kresba: Ľubomír Kotrha

Už rímski cisári vedeli...

Autor