Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Archív článkov

... a prečo v obývačke?...Pretože sa nechceme „hrať“ na umenie so všetkými, izmami, módnymi trendmi a vážnosťou výtvarného prejavu. Radosť máme z tvorenia (stvorenia) obrazov. Ako povedal ktosi celkom vážne: Dobrý obraz je ten, ktorý si zavesím V OBÝVAČKE.
Voľná skupina umelcov HALA-BALA

 

Ladislav Skrak: Hala-bala, ale aj niečo viac...
 

Ani so...

Roky života, poté, když nás všechny nechal tatínek po svém návratu z nacistického německého vězení vyškrtnout z katolické církve, mám pořád skvělé vztahy s věřícími i s mnoha duchovními. Nebylo příjemné, když po mých každoročních přednesech básní u vánočního překrásného betlému v jihlavském kostele U minoritů den co den četli kněží z kazatelny naše rozhodnutí a...

Ľubo Dzurák v Slove vyjadril poľutovanie nad stavom ľavicových síl na Slovensku. A Jozef Lauró ponúkal aj praktické kroky a myslí si, že „nadišiel čas na založenie autentickej ľavicovej strany“. Ale tu vzniká otázka: akou vlastne dnes môže a musí byť „autentická“ ľavica? Kým to nespresníme, je ťažké správne posúdiť to, čo máme.

Vo svete sa...

Dňa 19. apríla 2018 sa konalo pojednávanie na Okresnom súde Bratislava II ako miestne príslušnom súde, ktorý pojednával o žalobe rodiny pozostalých po autorovi, národnom umelcovi, akad. sochárovi Jánovi Kulichovi voči Vojenskému historickému ústavu v Bratislave. Rozhodlo o tom, že: „Žalovaný je povinný odstrániť neoprávnené zásahy a uviesť dielo do pôvodného stavu.“...