Reklama
Reklama

Archív článkov

Dňa 26. marca 2018 sa na pôde Inštitútu filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity konala prednáška právnika,člena Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR, odborného asistenta Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK v Bratislave,JUDr. Branislava Fábryho, PhD. na tému Súčasné výzvy v bioetike a Kantova filozofia.

Prednášku uviedol Prof. PhDr....

Autor