Reklama
Reklama

Archív článkov

Když v materiálním světě něco doslouží, něčím jiným to nahradíme. Nahrazujeme stále častěji i to, co ještě nedosloužilo, ale musí to uvolnit místo čemusi pokročilejšímu anebo modernějšímu. Od zkušenosti, že všechno je nahraditelné, odvozujeme zřejmě i přesvědčení, že každý je nahraditelný. Snad to platí v banálním kontextu, že svět pokračuje bez těch, kteří zemřeli, s...

Mám velmi osobní vztah ke Všeobecné deklaraci lidských práv. Narodil jsem se do světa, ve kterém už čtyři roky platila, nicméně v zemi, která ji neratifikovala. Dostala se mi do rukou jako studentovi a pamatuji, že jsem si o ní připravil referát na nultou hodinu, kdy jsme ve třídě obvykle spali, takže si na to sotva někdo ze spolužáků vzpomene. Tenkrát, v roce 1969 mi...

S Vánocemi byl od začátku problém. Nejprve pamatuji z útlého dětství kompetenční spor mezi Dědou Mrázem a Ježíškem, o kterém někteří tvrdili, že rovněž nosí pod stromeček dárky. Nejspíš toho měl Děda Mráz moc a tak vzal zavděk pomocníkem. Že mu kdesi v Americe asistuje ještě jistý Santa Claus, se mi tenkrát naštěstí nedoneslo. S takovým chaosem už bych si sotva poradil...