Reklama
Reklama

Archív článkov

I.

Dňa 25. októbra 2018 sa uskutočnilo v Dvorane Ministerstva kultúry SR slávnostné spomienkové protokolárne podujatie, na ktorom si predstavitelia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Matice slovenskej, Klubu Nového slova a Klubu výtvarných umelcov a teoretikov pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. Podujatie uviedol predseda Slovenského zväzu...

Už to skoro tak vypadá. Státní vyznamenání v ČR uděluje či propůjčuje prezident republiky na návrh parlamentu ev. vlády, nebo jen podle vlastního uvážení, přičemž konečné rozhodnutí je výhradně na něm. Je to jedna z mála pravomocí, kterou nejprve českoslovenští a později čeští prezidenti podědili po svých korunovaných předchůdcích podobně jako třeba právo vyhlašovat...

Príhovor na spomienkovom a protokolárnom podujat í 100. výročiu vzniku Československa vo Dvorane Ministerstva kultúry SR 25. 10. 2018.


Foto: Ladislav Skrak

Sto rokov v dejinách ľudstva je veľa, alebo málo? Dosť na utrpenie, ale dosť aj na radosť jedného národa. Tým národom mám na mysli obyvateľov Slovenska, krajiny, ktorá...