Reklama
Reklama

Archív článkov

Pojem národ v súčasnom období zažíva vzrastajúcu popularitu a frekvenciu používania. Vracia sa do všeobecnej rozpravy, aby tu, údajne ozdravne, pôsobil a pomáhal nám pri riešení väčšiny spoločenských problémov. Nezanedbateľná skupina ľudí vkladá do tohto pojmu značnú nádej. Miera týchto očakávaní sa rovná minimálne intenzite emócií, ktoré v nich skúmaný pojem vybudzuje...

Vzdávanie vďaky patrí k obligatórnym prvkom akéhokoľvek náboženstva. Spoločenstvo či jednotlivec rituálne vďačia božstvu za dobrodenia, ktoré neboli vyvážené prácou či zásluhami. Ide o antitézu trhovej výmeny, pretože strana prijímajúceho nie je schopná poskytnúť zodpovedajúcu protihodnotu. Preto slnečné žiarenie či samovoľný rast obilia ostávajú nezaplatenými komoditami...