Reklama
Reklama

Archív článkov

Rozhodnutie Švédskej kráľovskej akadémie udeliť cenu spevákovi a textárovi Bobovi Dylanovi (vlastným menom Robert Zimermann, nar. 1941) bolo svojráznym prekvapením a bolo  jedným z tých, ktoré narúšajú zaužívané stereotypy pri posudzovaní toho, čo je a čo nie je vhodné na titul laureáta tejto úplne najprestížnejšej ceny v oblasti literatúry. Vždy, keď sa naruší stereotyp...


V hlavnom meste Dolného Rakúska Sankt Pöltene, v dôstojných priestoroch Mestského múzea (Stadtmuseum) je od konca augusta prístupná veľká výstava o živote a diele legendárneho česko-slovenského politika Alexandra Dubčeka. Symbol Pražskej jari a obrodného procesu v šesťdesiatych rokoch bol nádejou nielen pre Čechov a Slovákov, ale aj pre ostatné európske národy,...

Spisovateľ Ľuboš Jurík dokončil sériu Krimi prípadov reportéra AZ, jej posledný, 20.  zväzok vyjde v Matici slovenskej koncom roka. Prinášame poslednú časť príbehu nazvaného Fajčiari ópia. V roku 2012 sme uverejnili zo série autorov krimi príbeh Vlasť je tam, kde nikto nebol. Vlani zase román Rok dlhší ako storočie. Posledné dni Alexandra Dubčeka (10).
Fajčiari ópia I. časť
Fajčiari...

Spisovateľ Ľuboš Jurík dokončil sériu Krimi prípadov reportéra AZ, jej posledný, 20.  zväzok vyjde v Matici slovenskej koncom roka. Jeden z príbehov prinášame na pokračovanie ako letné čítanie. V roku 2012 sme uverejnili zo série autorov krimi príbeh Vlasť je tam, kde nikto nebol. Vlani zase román Rok dlhší ako storočie. Posledné dni Alexandra Dubčeka (10).
Fajčiari ópia I. časť
...

Spisovateľ Ľuboš Jurík dokončil sériu Krimi prípadov reportéra AZ, jej posledný, 20.  zväzok vyjde v Matici slovenskej koncom roka. Jeden z príbehov prinášame na pokračovanie ako letné čítanie. V roku 2012 sme uverejnili zo série autorov krimi príbeh Vlasť je tam, kde nikto nebol. Vlani zase román Rok dlhší ako storočie. Posledné dni Alexandra Dubčeka (10).
Fajčiari ópia I. časť
...

Spisovateľ Ľuboš Jurík dokončil sériu Krimi prípadov reportéra AZ, jej posledný, 20.  zväzok vyjde v Matici slovenskej koncom roka. Jeden z príbehov prinášame na pokračovanie ako letné čítanie. V roku 2012 sme uverejnili zo série autorov krimi príbeh Vlasť je tam, kde nikto nebol. Vlani zase román Rok dlhší ako storočie. Posledné dni Alexandra Dubčeka (10).
Fajčiari ópia I. časť
...

Spisovateľ Ľuboš Jurík dokončil sériu Krimi prípadov reportéra AZ, jej posledný, 20.  zväzok vyjde v Matici slovenskej koncom roka. Jeden z príbehov prinášame na pokračovanie ako letné čítanie. V roku 2012 sme uverejnili zo série autorov krimi príbeh Vlasť je tam, kde nikto nebol. Vlani zase román Rok dlhší ako storočie. Posledné dni Alexandra Dubčeka (10).

Fajčiari ópia I. časť...

Spisovateľ Ľuboš Jurík dokončil sériu Krimi prípadov reportéra AZ, jej posledný, 20.  zväzok vyjde v Matici slovenskej koncom roka. Jeden z príbehov prinášame na pokračovanie ako letné čítanie. V roku 2012 sme uverejnili zo série autorov krimi príbeh Vlasť je tam, kde nikto nebol. Vlani zase román Rok dlhší ako storočie. Posledné dni Alexandra Dubčeka (10).

 

...


Aké zložité, rozporuplné, mätúce, tragické a pritom vzrušujúce i radostné bolo dvadsiate storočie, o tom nemusia podávať svedectvo len historické dokumenty, štatistiky, analýzy, romány, filmy, divadelné predstavenia, ale aj – a najmä – osobné, bytostne ľudské výpovede aktérov tohto turbulentného obdobia. Miloš Ruppeldt ml., spisovateľ, dramaturg, scenárista a ...

Školský, resp. vzdelávací systém je nekonečnou a stále sa opakujúcou témou spoločnosti, je prítomný vari vo všetkých sociálnych skupinách a nezriedka sa nezaobíde bez emócií a vyhranených názorov. Je to prirodzený, priam nevyhnutný jav, pretože školstvo a úroveň vzdelania, ktoré školy na všetkých stupňoch poskytujú, sú dominantným faktorom, ktorý formuje úroveň jedinca,...

Ivan Szabo patri medzi tých nemnohých spisovateľov, ktorí majú vzácnu schopnosť spájať v literárnom texte historické re­álie, fakty a skutočnosti s autorskou fantáziou. Mohli by sme povedať: fantazijný realizmus. Nie je to však také jednoduché, ako sa to napíše či vysloví, pretože takýto spôsob videnia sveta a jeho literárneho stvárnenia si vyžaduje nielen znalosť javov...

Naliehavé, až trýznivé pocity v čitateľovi vyvoláva nová kniha Antona Blahu Manderla a Modrý Maurícius (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015), rovnako tak naliehavé, no aj nezodpovedané otázky o povahe justície, o pravde, práve a spravodlivosti, o povahe zákonov všeobecne, no aj o osobných, ľudských vlastnostiach právnikov a tých, ktorí spravodlivosť...