Reklama
Reklama

Archív článkov

Ak by ma včera bol videl nejaký tuhý (a najnovšie najmä český)  „demokrat“, zrejme by si pomyslel, že sa po smrti dostanem do horúcich pekiel. Čo takého som vykonal? Podľahol som „Putinovej propagande“. Ako? Zúčastnil som sa na otvorení Fondu Ruský svet, ktorý v Bratislave na Ivánskej ceste ponúka skvelé priestory pre akcie Ruského centra vedy a kultúry. Na otvorení boli...

„Mainstream“ je hlavně o liberální frázi. Perlí „svobodami“ a „tolerancí“ všeho druhu. „Jak si však vysvětlit onen obludný, agresivní a sebevražedný“ kotrmelec, jímž tento mentální slepenec právě prochází? táže se nahlas Dmitrij Jurjev, politológ a novinár.


Dnešní „liberalismus se navenek projevuje stále paradoxněji“. Nárokuje si status...

Sú dve obdobia roka, kedy sa dramaturgia Slovenskej filharmónie (ale aj iných hudobných telies) neviaže rýdzo umeleckými kritériami, ale snaží sa prispôsobiť aj atmosfére veľkých kresťanských sviatkov – Vianoc  a Veľkej noci. Táto tendencia má isté riziko, že sa potom  programové zameranie koncentruje opakovane na určité, už notoricky uvádzané diela. V predvianočnom...

Tieto voľby zrúcali mnohé tabu. Je otázne, ktoré boli väčšie, či koalícia Mostu–Híd so SNS, alebo to, že pravicové strany pôjdu do koalície so Smerom. Ukazuje sa však, že sa prepisujú politické mapy, isté politické „tektonické“ zlomy sa zaceľujú a iné naopak vznikajú. 

A aj keď si to možno mnohí neuvedomujú, najväčšiu zásluhu na vzniku...

Do portfólia neveľkého počtu monografií o slovenských hudobných skladateľoch pribudla koncom minulého roka kniha Zdenko Mikula (1916 – 2012) Rád som žil a tvoril. Stalo sa tak zásluhou autorského kolektívu pod vedením Marianny Bárdiovej, publikácia vyšla v produkcii Akadémie umení v Banskej Bystrici. A tak je v roku storočnice narodenia tohto hudobného skladateľa k ...

Dňa 26. marca 2016 uplynul práve rok, čo sa začala intervencia Saudskej Arábie a jej spojencov v Jemene. Už od začiatku intervencie bolo jasné, že veci nepôjdu tak hladko, ako očakával Rijád. Saudi si zrejme mysleli, že na rýchle víťazstvo budú stačiť iba letecké útoky, tie sa však minuli účinkom. Saudská Arábia vychádzala z predpokladu, že keď vynakladá na zbrojenie...

Loni v létě jsem při slavnosti udělování medailí zasloužilým učitelům České republiky v pražském Valdštejnském paláci požádal o pár minut pro děkovný proslov. V něm jsem zrekapituloval úlohu učitele následujícími větami:

„… Děkujeme, pane ministře, že jste toto shromáždění umožnil a dáváte nám prožít pocit vyjímečnosti... Na rozdíl od všedního...

Ešte v dobách predvolebného kydania politického hnoja niečo sa ušlo aj príprave programu eHealth, po slovensky elektronizácia zdravotníctva. Že sa omeškáva, že výstupy pre praktické použitie v zdravotníctve sú v nedohľadne a ako vždy, došlo aj na financie, že už teraz je drahší o 190 miliónov eur.

Program by mal podľa deklarovaných zámerov...

Čína nevnucuje svůj způsob života. Avšak její ekonomický růst připraví Západ o privilegia získaná v dobách kolonizace, říká v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz politolog Oskar Krejčí.

 

PZ: Do Prahy přijíždí prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-pching. Jak už to tak bývá, mezi politiky tento fakt vyvolal spoustu...

Čakanie na spasiteľa
 

Politika sa nám krásne estetizuje, no umelci, ktorým sa zakazujú predstavenia, sa z toho veľmi netešia. Vo verejnej diskusii prevláda moralizátorský jazyk, snaha oddeliť škaredé od pekného, a pocit skazenosti pomerov. Všetci vraj kradnú a klamú, no za prvoplánovosť a ideovú vyprázdnenosť týchto floskúl sa už nejde. Volič nevie, čo sa deje (a...

Motto:
„Před 215 lety, 12. března 1801, byl při spiknutí zavražděn car Pavel I. Jednou z jeho příčin byly hospodářské problémy ruských statkářů a vývozců obilí, kteří v důsledku carem vyhlášené blokády Anglie utrpěli ohromné ztráty.

V lednu 1917 byl car Mikuláš II. jedenáctkrát upozorněn na připravovaný státní převrat. Odmítal tomu uvěřit...

Vepsali mi do kolébky, chceš-li to daleko dotáhnout, dbej, aby alespoň jeden z blízkých kamarádů byl Žid. Kolikrát jsem si vzpomněl na tento posvátný odkaz své maminky Vlasty, rozumné, pokřtěné moderní křesťanky. Sociálně spravedlivé.

Za  dětských let mé židovské kamarády ve většině Němci zbavili života. Přežili jenom nemnozí díky změněné...

Po voľbách do NR SR 5. marca sa prezident SR A.Kiska vyjadril veľmi jednoznačne a kriticky k hrozbe fašistických tendencií v slovenskej politike. Kritický postoj k fašizmu prezident mohol potvrdiť aj 16. marca, keď mal príležitosť odsúdiť pochody veteránov Waffen SS v Lotyšsku. Tieto pochody totiž vzbudzujú nevôľu aj v OSN, avšak napriek tomu ich podporujú niektorí...

Stačilo téměř pouhých 27  let od chvíle, která uplynula od 17. listopadu 1989  – dneska už si stále více myslím a pod nohama se mi objevují i průkazné indicie, že tenkrát šlo o dokonale dlouhodobě připravený estebácký převrat - s mnohostrannou cizí, tedy zahraniční - pomocí. I zvolení Václava Havla převážně komunistickým parlamentem za prezidenta, na doporučení Michaila...

Šieste tohtoročné dvojčíslo Literárneho týždenníka 11 – 12/2016 v úvodnom stĺpci s názvom Literárny týždenník v ohrození zoznamuje čitateľov a priaznivcov časopisu s rozhodnutím komisie nového Fondu na podporu umenia prideliť na vydávanie Literárneho týždenníka na rok 2016 menej ako polovicu výšky minuloročnej dotácie, čo umožňuje jeho vydávanie iba v 1. polroku. Spolok...

Fenomén slovanstva – chápeme ho široko, voľne ako zväzok slovanských národov v kontexte špecifickej kultúry (civilizácie) – sa dlhodobo, mnohostranne a interdisciplinárne skúma v širokej škále vied. Stále však existujú vedné odbory, kde je okrajovou záležitosťou alebo sa ním vôbec nezaoberajú. Patrí k nim aj teória medzinárodných vzťahov. Vplyvy globalizácie a ...

V týždni od 14. do 18. marca 2016 sa konal jubilejný, XX. festival Literárna Banská Bystrica. Jeho začiatok sa viaže na predčasný a definitívny odchod výrazného básnika Mikuláša Kováča (1934 – 1992), ktorý v meste pod Urpínom zanechal nezmazateľnú stopu v podobe úžasného básnického diela, spoločensko-kultúrnej činnosti, intelektu s jasným posolstvom potreby ľudskosti,...

Toto staré Slovenské porekadlo opäť raz potvrdilo svoju platnosť. Tentoraz to odniesla naša pravica. Bujaré oslavy a zostavovanie vlády, keď ešte neboli potvrdené ani volebné výsledky, sa jej vypomstili. Zabudli na elementárnu vec politiky, zdržanlivosť a pokoru.

Napriek tomu, že voliči vystavili politikom takmer patovú situáciu, zdá sa, že...

Pamatuji, jak „občané druhého řádu“ odhazovali po 17. listopadu 1989 do Vltavy v blízkosti staroslavného pražského Mánesu dekorace, které jim odevzdal minulý „zločinný režim“ – dekoroval je za jejich umělecké konání. Desítky národních a zasloužilých umělců se někdejší pocty, o kterou předtím dajli jim, nedajli medajli sami tolik usilovali, se nakonec dobrovolně nebo pod...

Roman Michelko je známy ako autor reflektujúci v komentároch najaktuálnejšie problémy súčasnosti. V knihách prináša tabuizované témy odcudzenia, morálneho relativizmu, problémov moci a ovládania ľudí. Najnovšie pripravuje v poradí piatu knihu – Eseje o kríze. Tentoraz sme sa s ním porozprávali o horúcej situácii na slovenskej politickej scéne.

...
Vzápätí po zverejnení Žiadostí slovenského národa 11. mája 1848 maďarská vláda vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač. Preto sa museli schovávať a súčasne tajne presunúť do Prahy, kde sa pripravoval Slovanský zjazd. Štúr sa zastavil u rodičov v Uhrovci. Odtiaľ tajne cestoval do Zemianskeho Podhradia k mladšiemu bratovi Samkovi, ktorý tam pôsobil ako evanjelický kňaz. Hoci bol mladý v širokom...

Velký učenec 19. století, neurofyziolog Claude Bernard vyvodil ze svých pozorování živé hmoty následující poučení: „Život je současně smrt organické hmoty, což znamená, že buňka se nemůže udržet naživu jinak, než že pokračuje stále směrem k smrti. Život organismu se neudrží jinak, než když se stále rodí nové, jednoduché nebo embryonální buňky, které se zvolna zdokonalují...

Brusel sa na niekoľko rokov stal mojím domovom. Na vstup do Európskeho parlamentu, môjho pracoviska, bolo spočiatku možné využiť ktorýkoľvek z jeho mnohých vchodov. Neskôr uzavreli jeden hlavný, vstup cez iné sa obmedzil. Zvykol som si.

Neznepokojovali ma ani nad občasné správy o riziku teroristických útokov na európske inštitúcie. Len jednému...

Podujatie pripravil Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Klubom Nového slova.
Videozáznam: Ján Ruman


 

Stránky

Dátum

Autor