Reklama
Reklama

Archív článkov

Panelovú diskusiu „Európska únia, Slovensko a budúcnosť“ v rámci konferencie Slovensko z pohľadu futurológie pripravila Futurologická spoločnosť na Slovensku v spolupráci s Inštitútom ASA a Klubom Nového slova. Panelisti: PhDr. Ľuboš Blaha, PhD. a MSc. Michal Polák, PhD. Podujatie, ktoré sa konalo 3. februára 2014 moderoval doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc. Záznam...

Niekde som čítal, že násilie, vulgárne vyjadrovanie, agresivita sú ako chytľavá choroba, prenášajú sa z človeka na človeka, usádzajú sa kdesi v hlbinách mozgu, v pokoji rezistujú, vyčkávajú na príhodnú chvíľu. Vírus je to dotieravý, dobiedzavý, najľahšie sa zavŕta do závitov dieťaťa či adolescenta. Len ťažko odhadnúť inkubačný čas, kedy prepukne navonok, kedy zalomcuje...

Jednou z prvých zmien bola slobodná voľba vzdelávania, systém škôl, zrušenie pôvodnej skladby vyučovacích predmetov, zbavenie sa nepohodlných učiteľov zaťažených starým myslením, povýšenie odborných učilíšť na stredné odborné školy, nárast počtu fakúlt na existujúcich vysokých školách, zmena ich názvu i nové vysoké školy podľa želania, nie podľa potrieb, aj keď...