Archív článkov

Dňa 12. decembra uplynie sedemdesiat rokov od uzatvorenia československo-sovietskej zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci podpísanej v roku 1943. Česko-Slovensko zastupovala emigračná vláda v Londýne a táto zmluva býva nezriedka označovaná za základ neskoršieho sovietskeho vplyvu v Česko-Slovensku, za „chybu“ či dokonca „zradu“ exilového...

Štvrtá časť ukážky z pripravovanej Knihy o vládnutí, z kapitoly 9, nazvanej Dobiehanie do EÚ a OECD. V decembri 2012 až v januári 2013 sme z pripravovanej knihy uverejnili kapitolu 6 Spory o dane, v ktorej autorka analyzuje zápas medzi pravicou a ľavicou počas vlády veľkej koalície v rokoch 1998 – 2002 nielen o dane ako také, ale ako zápas, v ktorom ide o charakter štátu...

Prinášame tretiu časť ukážky z pripravovanej Knihy o vládnutí, z kapitoly 9, nazvanej Dobiehanie do EÚ a OECD. V decembri 2012 až v januári 2013 sme z pripravovanej knihy uverejnili kapitolu 6 Spory o dane, v ktorej autorka analyzuje zápas medzi pravicou a ľavicou počas vlády veľkej koalície v rokoch 1998 – 2002 nielen o dane ako také, ale ako zápas, v ktorom ide o...

Prinášame druhú časť ukážky z pripravovanej Knihy o vládnutí, z kapitoly 9, nazvanej Dobiehanie do EÚ a OECD. Autorka ju uvádza takto: „ČSFR koncom roka 1992 bola členom skoro všetkých dôležitých finančných a  ekonomických  medzinárodných organizácií ako Medzinárodného menového fondu, skupiny inštitúcií Svetovej banky, GATT (od 1. januára 1995 Svetová obchodná...

Prinášame ďalšiu ukážku z pripravovanej Knihy o vládnutí, kapitolu 9, nazvanú Dobiehanie do EÚ a OECD. Autorka ju uvádza takto: „ČSFR koncom roka 1992 bola členom skoro všetkých dôležitých finančných a  ekonomických  medzinárodných organizácií ako Medzinárodného menového fondu, skupiny inštitúcií Svetovej banky, GATT (od 1. januára 1995 Svetová obchodná organizácia),...

Ján Nálepka a Alexander Saburov, vľavo, medzi partizánmi v Bielorusku.

Pred 55 rokmi vyšla o Jánovi Nálepkovi vtedy od mladého spisovateľa Miloša Krnu kniha Vrátim sa živý, ktorú venoval najmä mládeži. K jej názvu autora inšpirovali slová z dokumentárneho filmu Jána Beera Kapitán Nálepka z roku 1957, ktoré tento rodák zo Smižian opakoval pri rozlúčke matke,...

Budúci rok to bude už sto rokov od začiatku vojnového konfliktu, ktorý odštartoval proces globalizácie dneška. Proces doslova bezhraničných rozmerov. Pokiaľ prvá svetová vojna hranice zatiaľ len prekresľovala, druhá znamenala pokus o ich revíziu a posledná štvrtina 20. storočia hranice zmietla totálne. Samozrejme hranice maximalizácie zisku.

...

Martin Huba ako Tomáš Garigue Masaryk. Zdroj: ceskatelevize.cz

V predvečer 95. výročia vzniku Československej republiky uviedla ČT1 prvý diel seriálu Pavla Kosatíka a režiséra Roberta Sedláčka České století. Má názov Velké bourání a mapuje život Tomáša Garigue Masaryka od jesene 1914 do decembra 1918. ČT ho hneď po premiére „zavesila“ na svoje stránky, takže...

„Chcel by som žiť večne,“ nezvyčajne otvorene mi povedal známy, keď prišla reč na to, prečo chodí do kostola.

Blíži sa Pamiatka zosnulých. Znova – ako to robili naši predkovia, a to dávno v predkresťanskom období – budeme v tomto ročnom období spomínať na nebohých blízkych. Mnohí z nás sa zamyslia nad vlastnou budúcnosťou. Nad istotou smrti a ...

Šestnásty október sme si opäť pripomenuli ako Svetový deň potravín, na ten istý dátum pripadá aj Svetový deň chleba ako základnej a zároveň symbolickej potravy. Náš spolupracovník, dlhoročný redaktor a fotoreportér Ivan Dubovský pri tejto príležitosti pripravil zo svojho archívu hold poľnohospodárom, ktorí ešte pred štvrťstoročím – bez súčasných moderných (ale pre...

Hora Hermon (po arabsky Džabal aš-Šajch) vysoká 2 814 metrov. Na jej jednom výbežku na južnom svahu si Izrael vybudoval monitorovaciu stanicu. To bol hlavný dôvod, prečo sa o túto horu viedli prudké boje už v prvých hodinách vojny.

Pred štyridsiatimi rokmi, 6. októbra 1973, začal sa na Blízkom východe doteraz najkrvavejší konflikt v dlhej histórii neustáleho...

Fotografia z priebehu Mníchovských rokovaní – zľava Neville Chamberlain za Veľkú Britániu, Édouard Daladier, zástupca Francúzska, Adolf Hitler za nacistické Nemecko a Benito Mussolini za fašistické Taliansko.
Zdroj: Bundesarchiv, Bild 183-R69173 / CC-BY-SA / CC

„Chudák bláznivý!“ povedal na adresu náčelníka generálneho štábu armády ČSR...

V týchto dňoch k pamätníkom Slovenského národného povstania po celom Slovensku prichádzajú ľudia uctiť si padlých hrdinov a civilné obete fašistického besnenia po potlačení Povstania. Náš prvý záber je z bratislavského Námestia SNP. Na ďalších fotografiách sú pomníky a pamätníky, ako ich uchováva vo svojom archíve fotoreportér Ivan Dubovský.

Ladislav...

Titulná strana Smeny z 22. augusta 1968.

Vpád intervenčných vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy – Sovietskeho zväzu, Bulharska, Maďarska, Poľska a Nemeckej demokratickej republiky – v noci z 20. na 21. augusta 1968 do našej vtedy ešte Československej republiky spôsobil hlboký otras a šok pre všetkých občanov, najmä pre mladých ľudí. V sviežej pamäti sme...

Socha Janka Kráľa od Fraňa Gibalu.

A tak za krásneho, trochu chladného rána dňa 14. augusta 1919 bola Petržalka s okolím už trvale privtelená k Slovenskej krajine. (…) Bárs na mierovej konferencii bolo už rozhodnuté, prisúdiť Bratislave a československej republike dunajské predmostie, preca bolo nezbytne nutné územie Petržalky vojenský obsadiť ešte pred...

Na pultoch predajní kníh sa od vlaňajška môžeme oboznámiť s knihou spomienok a dokumentov o vlastencovi a hrdinovi, ktorého by sme si mali v našej pamäti, pamäti národa uchovávať ako vzácny drahokam. Je to kniha o hrdinovi Sovietskeho zväzu a Slovenského národného povstania, brigádnom generálovi in memoriam Jánovi Nálepkovi-Repkinovi. Knihu rozsahom nie objemnú do tlače...

Rodák zo Skalice Pavel Blaho sa narodil 25. marca 1867, pochádzal z bohatej roľníckej rodiny. Lekár s diplomom viedenskej univerzity, kde patril medzi najagilnejších funkcionárov akademických spolkov Národ (spoluzakladateľ) a Tatran (predseda). V roku 1898 spolu s Vavrom Šrobárom založil a do roku 1902 vydával (aj ako šéfredaktor) liberálno-demokratický časopis Hlas....

Slovensko a Chorvátsko sú od 1. júla opäť v jednom súštátí – v Európskej únii. Dejiny našej spoločnej štátnosti sa začali písať na začiatku 12. storočia, keď uhorský kráľ Koloman z rodu Arpádovcov natrvalo pripojil roku 1102 Chorvátsko a o tri roky na to aj Dalmáciu (a Sedmohradsko) k svojmu kráľovstvu, ktorého súčasťou bolo územie súčasného Slovenska už sto rokov....

Po 95 rokoch sa Chorvátsko a Slovensko opäť ocitli v jednom súštátí, 1. júla Chorvátsko prijali do Európskej únie. Štvordielny seriál o hrdinovi zo Sihote a jeho potomkoch nech je príspevkom k tejto udalosti a súčasne pripomenutím to, čo naše krajiny a národy v minulosti spájalo a, samozrejme, aj zbližovalo.

Oton Ivekovič: Turkobijec Mikuláš...

Alojz Riegele: Reliéf na bráne na Kapucínskej ulici v Bratislave.

Pri ktoromsi výročí príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu som čítal úvahu archeológa Vladimíra Turčana. Zaujalo ma v nej upozornenie na protiklad. Obaja misionári i ich nasledovníci boli síce porazení, ale v tomto prípade vraj neplatí, že dejiny interpretujú víťazi...

Alfons Mucha: Mikuláš Zrínsky pri obrane Sihote, z cyklu Slovanská epopeja, 1914.

Jeden z najvýznamnejších chorvátskych a uhorských bojovníkov proti osmanskej rozpínavosti Mikuláš Šubić Zrínsky získal nesmrteľnú aureolu obrancu neveľkej, no strategicky mimoriadne významnej  pevnosti Sihoť na maďarsko-chorvátskom pomedzí.

...

Raketa systému Perimetr.

V prvej polovici 90. rokov minulého storočia sa objavili v západnej tlači prvé zmienky o takmer neznámom prvku raketovej obrany ZSSR, ktorý dostal viacero sugestívnych pomenovaní. Označoval sa niekedy za absolútnu zbraň, ale častejšie ako  „zbraň dňa posledného súdu“ (8. októbra 1993 v New York Times vyšiel článok B. G...

Pomníky a pamätné tabule J. Esterházyho do Košíc či inde nepatria. Táto je v Komárne, text sa začína Gróf... ešte že šľachtické tituly sú už deväťdesiat rokov u nás zakázané.

Uprostred tohtoročného mája sa v Budapešti odohral ďalší pokus o akési blahorečenie predvojnového a vojnového menšinového politika v Československu Jána (Jánoša)...

Jako chlapci mi uvízla v paměti cedulka na dveřích lékařů polikliniky, že pacienti jsou pojištěni, tedy neplatí, pokud jsou členové JZD třetího nebo čtvrtého typu. Ale za to číslo už neručím.

Bylo to v dobách kdy se vesnice měnily, kdy se přecházelo na kolektivní hospodaření, kdy zejména v pohraničí, po odsunu vylidněném, se zakládaly Státní...

Šírili sa o tom určité fámy, ale tie boli také neuveriteľné, že to vyzeralo ako nepodarená sovietska propaganda. Až po vyše pol storočí, keď sa otvorili archívy, vyšlo najavo,  že to bola pravda. Britský premiér Winston Churchill naozaj plánoval nemysliteľné, a tak to aj nazval – Operation Unthinkable. Bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny mala nasledovať...

Stránky

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984